Všechny sbírky
Reporty a doručitelnost
Měřitelnost a vyhodnocování
Měřitelnost a vyhodnocování

Dočtěte se, jak měříme prokliknutí či otevření e-mailu. Zjistíte zde také, jak funguje trackovací pixel.

Jakub Filounek avatar
Autor: Jakub Filounek
Aktualizováno před více než týdnem

Jakým způsobem Ecomail zjistí, že byl e-mail otevřen?

V Ecomailu jdeme na tuto metriku hned dvěma způsoby.
Každý e-mail, který odešleme obsahuje neviditelný trackovací obrázek, který je unikátní pro každý jednotlivý e-mail. Ve chvíli, kdy je tento obrázek zobrazen, Ecomail tuto událost zaznamená a uloží tuto informaci jako otevření konkrétního e-mailu.

Z tohoto důvodu však nelze zaznamenat otevření e-mail u e-mail klientů, kteří automaticky nezobrazují obrázky(může se tak stát například u Outlook, Thunderbird,...). K nepřečtení trackovacího pixelu může dojít například také v případě, kdy má uživatel v prohlížeči nainstalovaný modul typu AdBlock. Proto je zde ještě druhý způsob, jakým zaznamenáme otevření e-mailu.

V případě, že e-mail nebyl otevřen, respektive nebyla tato událost zaznamenána, ale došlo k prokliku skrze tento e-mail, můžeme jednoduše předpokládat, že e-mail otevřen byl a tuto událost zaznamenat.

Jakým způsobem měříme prokliknutí v e-mailu?

Ve chvíli, kdy odešlete kampaň, která obsahuje nějaké odkazy, například na váš web, nahradí náš systém tyto odkazy svými vlastními. Tyto odkazy jsou unikátní pro každý jednotlivý odeslaný e-mail.

Ve chvíli, kdy uživatel klikne na odkaz, náš systém proklik zaznamená a přesměruje uživatele na odkaz původní, který jste do své šablony zadali. Tato operace trvá pouze zlomek vteřiny a běžný uživatel nemá tedy šanci ji zaznamenat.

Chcete nahradit trackovací odkazy svojí vlastní doménou? Můžete si nastavit trackovací doménu.

Jakým způsobem se měří doručitelnost e-mailu?

Ve světě e-mailů bohužel nelze jednoznačně určit, zda byl e-mail doručen až do cílové schránky. Je možné pouze zjistit odpověď serveru, kde je e-mailová schránka vedena.

Tato odpověď může být buď kladná, e-mail byl tedy přijat a doručen, nebo záporná, tzv. "Bounce". V tomto případě e-mail doručen nebyl, a to z několika různých důvodů, například schránka neexistuje, nebo je přeplněná. Více se o důvodech vrácení e-mailů můžete dočíst zde.

Obecně se tedy měří doručitelnost e-mailů tak, že se e-maily, které nebyly nedoručeny považují za doručené.

Jak měřit kampaně pomocí Google Analytics

V případě, že měříte návštěvnost vaší stránky pomocí Google Analytics, můžete jej propojit také s Ecomailem a to jak v rámci běžných kampaní, tak i automatických. Více se můžete dočíst v tomto článku.

Dostali jste odpověď na svou otázku?