V reportech z kampaní máte k dispozici nejenom historii otevření a prokliků ale také informaci o vrácených (odražených) a odhlášených kontaktech nebo o spam stížnostech. Zde naleznete více informací o těchto jednotlivých kategoriích:

Odhlášené

Pakliže adresát klikne ve spodní části e-mailu na odkaz pro odhlášení, stává se odhlášeným kontaktem. Tyto kontakty nemusíte mazat, jsou neaktivní, žádná další kampaň na ně neodejde a nic za ně neplatíte.

Označeno jako spam

Zde jsou e-maily, jejichž majitelé označili váš newsletter za spam.

Vrácené / Odražené / Bounce

 • Soft bounce: Pouze dočasně nedoručený e-mail, například z důvodu přeplněné schránky. Na tuto schránku bude učiněno ještě 6 pokusů o doručení v rámci jedné kampaně v horizontu dvou dnů. Pokud se po šesti pokusech v rámci jedné kampaně a po dalších 4 z kampaně následující (dohromady 10 pokusů o doručení) nepodaří e-mail doručit, bude označen jako Hard bounce. Soft bounce spadají do aktivních kontaktů.
 • Hard bounce: E-mail vrácený ve většině případů z důvodu neexistující schránky. Tyto adresy jsou neaktivní a tedy za ně neplatíte. Není nutné je tedy mazat. Ba naopak, je dobré je v databázi uchovat kvůli jejich historii.

Přehled důvodů vrácených (bounce) e-mailů

 • Invalid recipient - uživatel na adrese cílové schránky neexistuje 
 • Mailbox full - cílová schránka je přeplněná 
 • DNS failure - nepodařilo se připojit k cílovému mailserveru, je možné že cílový mailserver je zablokován nebo neaktivní
 • Timeout - zprávu se nepodařilo doručit, cílový server nereaguje
 • Relaying denied - zpráva byla zablokována cílovým serverem,
  není povoleno do této schránky přijímat externí poštu 
 • Undetermined - neznámá chyba 
 • Mail Block - zpráva byla dočasně zablokována 
 • Out of band - přijímací server zprávu zařadil do takzvaného "holding" stavu, kdy zatím zprávu ani nepřijal ani neodmítl, ale rozhodne o ní později 
 • Generic bounce - zpráva byla odmítnuta bez udaného důvodu 
 • Spam Content / Block - zpráva byla zablokována přijímacím serverem kvůli označení za spam

Jaké kontakty se započítávají do placených tarifů

Různé tarify mají různé ceny a výše této ceny se počítá podle počtu vašich aktivních kontaktů v databázi.

 • Aktivní - kontakty, na které rozesíláte své kampaně (za tyto kontakty platíte)
 • Odhlášené - ti, kteří se z odběru odhlásili (za tyto kontakty neplatíte)
 • Odražené - neboli vrácené, bounce e-maily (za tyto kontakty neplatíte)
 • Spam stížnosti - ti, co vás označili za spam (za tyto kontakty neplatíte)
 • Nepotvrzené - do této kategorie spadají kontakty, které se přihlásí k odběru třeba na vašich webových stránkách, ale tento odběr zatím nepotvrdí v e-mailu - tedy zatím neschválený double opt-in. Kontakt se stane aktivním až ve chvíli, kdy adresát zaklikne potvrzující e-mail. Do té doby je kontakt kontaktem neaktivním (nepočítá se do aktivní databáze kontaktů a nerozesílají se na něj vaše newslettery, také za něj neplatíte).
Našli jste odpověď?