V reportech z kampaní máte k dispozici nejenom historii otevření a prokliků, ale také informaci o vrácených (odražených) a odhlášených kontaktech nebo o spam stížnostech. Co jednotlivé kategorie znamenají a za které kontakty platíte?

Odhlášené

Pakliže adresát klikne ve spodní části e-mailu na odkaz pro odhlášení, stává se odhlášeným kontaktem.

Označeno jako spam

Kontakty, které Vás aktivně po přijetí/otevření e-mailu označili jako "spam". Při překročení limitu spam označení je účet automaticky blokován.

Vrácené / Odražené / Bounce se dělí na:
Soft bounce: Pouze dočasně nedoručený e-mail, například z důvodu přeplněné schránky. Na tuto schránku bude učiněno ještě několik pokusů v rámci následujících dnů - a pokud se nepodaří e-mail doručit, bude označen jako Hard bounce.


Soft bounce spadají do aktivních kontaktů.


Hard bounce: E-mail vrácený ve většině případů z důvodu neexistující schránky. Označen také e-mail, u kterého byl překročen limit pokusů o doručení.

Přehled nejčastějších důvodů vrácených (bounce) e-mailů:

 • Invalid recipient - uživatel na adrese cílové schránky neexistuje 

 • Mailbox full - cílová schránka je přeplněná 

 • DNS failure - nepodařilo se připojit k cílovému mailserveru, je možné že cílový mailserver je zablokován nebo neaktivní

 • Timeout - zprávu se nepodařilo doručit, cílový server nereaguje

 • Relaying denied - zpráva byla zablokována cílovým serverem,
  není povoleno do této schránky přijímat externí poštu 

 • Undetermined - neznámá chyba 

 • Mail Block - zpráva byla dočasně zablokována 

 • Out of band - přijímací server zprávu zařadil do takzvaného "holding" stavu, kdy zatím zprávu ani nepřijal ani neodmítl, ale rozhodne o ní později 

 • Generic bounce - zpráva byla odmítnuta bez udaného důvodu 

 • Spam Content / Block - zpráva byla zablokována přijímacím serverem kvůli označení za spam

Jaké kontakty se započítávají do placených tarifů

Měsíční poplatek tarifů se odvíjí od počtu aktivních kontaktů ve Vašem účtu.

 • Aktivní - kontakty, na které rozesíláte své kampaně (za tyto kontakty platíte)

 • Neaktivní - za tyto kontakty neplatíte, žádná další kampaň na ně nebude odeslána a proto je v aplikaci není potřeba mazat:
  Odhlášené - ti, kteří se z odběru odhlásili
  Odražené - neboli vrácené, bounce e-maily
  Spam stížnosti - označení za "spam" majitelem e-mailové adresy
  Nepotvrzené - do této kategorie spadají kontakty, které se přihlásí k odběru třeba na vašich webových stránkách, ale tento odběr zatím nepotvrdí v e-mailu - tedy zatím neschválený double opt-in. Kontakt se stane aktivním až ve chvíli, kdy adresát zaklikne potvrzující e-mail. Do té doby je kontakt kontaktem neaktivním (nepočítá se do aktivní databáze kontaktů a nerozesílají se na něj vaše newslettery, také za něj neplatíte).

Našli jste odpověď?