Personalizace pomocí zobrazení naposledy prohlíženého produktu

Automatizace "prohlížení bez nákupu", naposledy navštívený produkt, personalizace pomocí merge tagu LAST VIEW.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

POZOR: Merge tag *|ECM_LAST_VIEW|* lze využít pouze v Automatizaci.

Velmi užitečnou funkcí, která vám pomůže z e-mailingu vytěžit maximum a zvýšit pravděpodobnost nákupu, je zobrazení konkrétních produktů které si kontakt na
e-shopu naposledy prohlížel.

Obsah článku:


Nastavení události posledního prohlížení

K tomu abyste mohli merge tag a zobrazení posledních produktů využít, je potřeba mít v Ecomailu nahraný zbožový (produktový) XML feed. Právě produkty z feedu totiž párujeme s produkty v události prohlížení a produkty tak mohou být v e-mailu zobrazeny.

Naposledy zobrazené produkty do Ecomailu můžete posílat dvěma způsoby:

Data v událostech jsou příkladová a je potřeba je v reálném použití zaměnit za proměnné, které odpovídají zdroji dat ve vašem konkrétním případě!

a) Přes JS trackovací kód (dynamicky doplňujte ID produktu product_id):

window.ecotrack('trackStructEvent', 'ECM_PRODUCT_VIEW', 'product_id'); 

b) Přes API na tento endpoint:

{
"event": {
"email": "email",
"category": "ECM_PRODUCT_VIEW",
"action": "product_id"
}
}

Pokud využíváte Shoptet doplněk, je tvorba události a propisování prohlížených produktů nastaveno automaticky.


Personalizovaná šablona s naposledy prohlíženými produkty

Pokud chceme kontaktům zobrazit konkrétní produkty, které prohlížely, je potřeba připravit dynamickou šablonu pomocí ECM merge tagů.

Zároveň je možné produkty zobrazit různými způsoby.

1. Speciální merge tagy zobrazí tyto vlastnosti (parametry) produktu

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|* - popis

V automatické kampani (v šabloně e-mailu) pak zobrazíme vždy maximálně 3 naposledy prohlížené produkty daného kontaktu.

2. Možnost zobrazení

a) Zobrazení pod sebou*

*Bez ohledu na počet produktů, odešle se i když kontakt nemá událost prohlížené zboží nebo není ID produktu nalezeno ve zbožovém feedu.

Zobrazit/Skrýt: Merge tagy

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*
*|END:IF|*

*|IF:ECM_LAST_VIEW[2]|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|*
*|END:IF|*

*|IF:ECM_LAST_VIEW[3]|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].description|*
*|END:IF|*

Zobrazit/Skrýt: V šabloně

Pro správné zobrazení všech produktů v e-mailu je potřebné, aby každý jednotlivý produkt měl vlastní podmínku, relevantně ukončenou merge tagem *|END:IF|* (jak vidíte výše).

Pokud tak např. druhý produkt v pořadí již na e-shopu neexistuje, nezobrazíme ho a automaticky zobrazíme až třetí produkt.
I z toho důvodu doporučujeme merge tagy produktů řadit "pod sebe".

b) Různé zobrazení (s ohledem na počet produktů)*

*Odešle se i když kontakt nemá událost prohlížené zboží nebo není ID produktu nalezeno ve zbožovém feedu.

Základním prvkem tohoto zobrazení je následující podmínka, která zobrazí produkty podle toho, kolik si jich uživatel reálně prohlédl (max. ale 3 produkty), a podle toho lze také uzpůsobit vzhled šablony [tj. produkty nebudou muset být řazeny jenom pod sebe, jak je uvedeno v bodu a)]:


- pokud si uživatel zobrazil 1 produkt, zobrazí se v šabloně pouze 1 produkt
- pokud si uživatel zobrazil 2 produkty, zobrazí se v šabloně 2 produkty
- pokud si uživatel zobrazil 3 produkty, zobrazí se 3 produkty (maximální počet)

TIP: Můžete tak např. zobrazit 1 produkt uprostřed, ale v případě 2 produktů produkty zobrazit vedle sebe.

Zobrazit/Skrýt: Merge tagy

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*

*|IF:#ECM_LAST_VIEW=1|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ELSEIF:#ECM_LAST_VIEW=2|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|*

*|ELSE:|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[3].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].description|*

*|END:IF|*

*|END:IF|*

Zobrazit/Skrýt: V šabloně

3. Užitečné tipy

Zobrazení obrázků u produktů:

Obrázek produktu se vkládá přes zdrojový kód textového obsahu (Zdroj na toolbaru). Doporučujeme také nastavit maximální velikost obrázků produktů - v opačném případě se zobrazí v originální velikosti.

Kód obrázku může vypadat následovně:

<img alt="*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*" src="*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*" width="250" /> 

kde 250 je předem stanovená maximální šířka obrázku, tedy 250px

Newsletter má šířku 600px, je proto dobré nastavit velikost obrázků adekvátně tomu.

4. Šablona vs. blok s prohlíženými produkty

Máte dvě možnosti, jak poslední prohlížené produkty v e-mailu využít.


I. Můžete odeslat šablonu, jejímž obsahem jsou jenom prohlížené produkty:

 • typicky pro Automat "Opuštěné prohlížení" (více v další kapitole článku)

 • do e-mailové šablony je potřeba doplnit merge tagy (viz. příklady výše)

 • kontaktům se vůbec neodešle, pokud nemají historii prohlížených produktů a produkty nejsou v podmínce *|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|* .. *|END:IF|*

II. Je také možné přidat prohlížené produkty jako personalizovaný blok:

 • použitelné do e-mailu v různých automatizacích

 • použijí se výchozí merge tagy + přidaná podmínka, která zajistí, že poslední prohlížení se zobrazí jenom těm, kteří v profilu prohlížené produkty mají

 • kontaktům bez prohlížených produktů se e-mail odešle, pokud budou produkty "zabaleny" do podmínky *|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|* .. *|END:IF|*, blok s prohlíženými produkty se pro takové kontakty ale nezobrazí

Zde ukážeme oba způsoby na konkrétních příkladech.


c) Šablona, jejímž obsahem jsou pouze prohlížené produkty (typicky v rámci automatizace Opuštěné prohlížení, viz další kapitola), a která se kontaktům vůbec neodešle, pokud nemají historii prohlížených produktů

V případě, že budete zákazníkovi zasílat naposledy prohlížené produkty jako primární sdělení bez dalších informací, je v případě absence produktů (např. při jejich smazání z e-shopu) žádoucí, aby se newsletter vůbec neodeslal.

Tohoto chování e-mailu docílíte, pokud si vyberete zápis bez hlavní podmínky (tedy bez této podmínky *|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*):

Zobrazit/Skrýt: Merge tagy

*|IF:#ECM_LAST_VIEW=1|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|* - popis

*|ELSEIF:#ECM_LAST_VIEW=2|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|* - popis

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|* - popis

*|ELSE:|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|* - popis

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|* - popis

*|ECM_LAST_VIEW[3].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_VIEW[3].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_VIEW[3].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_VIEW[3].price|* - cena
*|ECM_LAST_VIEW[3].description|* - popis
*|END:IF|*

Zobrazit/Skrýt: V šabloně

d) Personalizovaný blok, který se (ne)zobrazí podle toho, zda má kontakt historii prohlížených produktů

Jestliže využijete zápis s hlavní podmínkou (*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*), která stojí ještě před samotnými naposledy prohlíženými produkty, můžete takový blok využít v šabloně e-mailu v jakékoliv automatizaci.

V případě že kontakt žádné naposledy prohlížené produkty nemá, blok se jednoduše přeskočí a zobrazí se pouze obsah e-mailu bez této personalizace,

Využijte hlavní podmínku (*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*) před merge tagy pro poslední prohlížené produkty a zakončete *|END:IF|* merge tagem:

Zobrazit/Skrýt: Merge tagy

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*

*|IF:#ECM_LAST_VIEW=1|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ELSEIF:#ECM_LAST_VIEW=2|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|*

*|ELSE:|*

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[1].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[2].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[2].description|*

*|ECM_LAST_VIEW[3].img_url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].url|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].name|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].price|*
*|ECM_LAST_VIEW[3].description|*

*|END:IF|*

*|END:IF|*

Zobrazit/Skrýt: V šabloně


Tvorba automatizace, která reaguje na prohlížení produktu (automat Opuštěného prohlížení)

Jakmile sledujeme událost prohlížení a je připravená personalizovaná šablona, můžete se pustit do tvorby samotné automatické kampaně.


Frekvenci spuštění nastavte podle potřeby, typicky na "několikrát" a trigger automatizace zvolte vlastní událost. Do "vlastní události" vyplňte přesně hodnoty dle ukázky níže, tedy ECM_PRODUCT_VIEW do pole Kategorie.

Automat se tak spustí ve chvíli, kdy uživatel prohlíží jakýkoliv produkt na e-shopu.

Jakmile se automat spustí, následný scénář nastavte dle vámi zvolené strategie.

Scénář může vypadat např.:

 • počkat 48 hodin (tj. dva dny od prohlížení)

 • podmínka (kontrola), zda uživatel za posledních x dní nenakoupil
  TIP: doporučujeme zvolit takovou časovou podmínku, abyste neoslovovali kontakty, které nedávno nakoupily, protože u nich už vedlo prohlížení k nákupu

 • pokud ano (tedy nenakoupili), poslat e-mail s vlastním obsahem a posledními prohlíženými produkty

 • ukončit automatizaci

Strom automatizace pak může v Ecomailu vypadat následovně:

U tohoto typu automatu doporučujeme využít zápisu bez hlavní podmínky (aby kontaktům e-mail nebyl odeslán, pokud např. prohlížené produkty na webu už neexistují).


Testování

Pokud si přejete proces otestovat, je potřeba svůj kontakt nejprve otrackovat. To můžete udělat snadno dvěma způsoby:

 1. Za odkaz vložte následující řetězec a nahraďte svým e-mailem, který máte v seznamu kontaktů: ?ecmid=email@domena.cz (např. www.ecomail.cz?ecmid=mujmail@domena.cz)

 2. Přes konzoli v prohlížeči (např. v Google Chrome přes Developers tools nebo F12 > console) spusťte snippet a nahraďte vaším e-mailem:

window.ecotrack('setUserId', 'mujmail@domena.cz');
window.ecotrack('trackPageView');

Jakmile dojde k otrackování, prohlížejte konkrétní produkty. Poté Vaši adresu vložte do seznamu kontaktů v Ecomailu, pro který je automatizace nastavena.

Vyčkejte na propsání vlastních událostí v detailu kontaktů a poté vložte kontakt do testování v rámci automatizace.

TIP: Potřebujete poradit s konkrétním nastavením? Neváhejte nás kontaktovat na našem chatu.

Potřebujete poradit s nastavením automatu nebo tvorbou šablony? Potřebujete, aby někdo celý proces zrevidoval za Vás? Napište nám na chat a naši specialisté na služby se Vám ozvou.

Dostali jste odpověď na svou otázku?