POZOR: Merge tag *|ECM_LAST_VIEW|* lze využít pouze v Automatizaci.

Velmi užitečnou funkcí, která vám pomůže z e-mailingu vytěžit maximum a zvýšit pravděpodobnost nákupu, je zobrazování konkrétních produktů, které uživatel na e-shopu naposledy navštívil.

Obsah článku:

1. Nastavení události posledního prohlížení
2. Personalizovaná šablona s naposledy prohlíženými produkty
3. Šablona vs. blok s prohlíženými produkty
4. Tvorba automatizace, která reaguje na prohlížení produktu
5. Testování


1. Nastavení události posledního prohlížení

K tomu abyste mohli merge tag a zobrazení posledních produktů využít, je potřeba mít v Ecomailu nahraný zbožový (produktový) XML feed. Právě produkty z feedu totiž párujeme s produkty v události prohlížení a produkty tak mohou být v e-mailu zobrazeny.

Naposledy zobrazené produkty do Ecomailu můžete posílat dvěma způsoby:

a) Přes JS trackovací kód (dynamicky doplňujte ID produktu):

window.ecotrack('trackStructEvent', 'ECM_PRODUCT_VIEW', 'product_id');

b) Přes API na tento endpoint:

https://ecomailczv2.docs.apiary.io/#reference/tracker/events/create-a-new-event

{
"event": {
"email": "email",
"category": "ECM_PRODUCT_VIEW",
"action": "product_id"
}
}

Pokud využíváte Shoptet doplněk, je tvorba události a propisování prohlížených produktů nastaveno automaticky.

2. Personalizovaná šablona s naposledy prohlíženými produkty

Pokud se do Ecomailu ke kontaktům propisuje událost prohlížení, je potřeba připravit šablonu, jejíž součástí budou naposledy prohlížené produkty.
Je to velmi snadné a poslouží vám k tomu několik speciálních merge tagů, které zobrazí tyto vlastnosti (parametry) produktu:

*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|* - umístění obrázku

*|ECM_LAST_VIEW[1].url|* - odkaz na produkt

*|ECM_LAST_VIEW[1].name|* - název produktu

*|ECM_LAST_VIEW[1].price|* - cena

*|ECM_LAST_VIEW[1].description|* - popis

V automatické kampani (v šabloně e-mailu) pak zobrazíme vždy maximálně 3 naposledy prohlížené produkty daného kontaktu.

Pro svou šablonu tedy můžete merge tagy vložit tímto způsobem:


S hlavní podmínkou:

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|* celý obsah s prohlíženými produkty *|END:IF|*
Touto podmínkou zkontrolujete, zda u kontaktu existuje alespoň 1 prohlížený produkt. Pokud kontakt žádné produkty neprohlížel, tak se pro něj blok v e-mailu automaticky vynechá (a kontakt tak obdrží e-mail bez naposledy prohlížených produktů).

a) Zobrazení pod sebou

Využívejte zápis:

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*
Parametry[1]
*|END:IF|*

*|IF:ECM_LAST_VIEW[2]|*
Parametry[2]
*|END:IF|*

*|IF:ECM_LAST_VIEW[3]|*
Parametry[3]
*|END:IF|*

*|END:IF|*

V šabloně tak zápis vypadá:

Pro správné zobrazení všech produktů v e-mailu je potřebné, aby každý jednotlivý produkt měl vlastní podmínku, relevantně ukončenou merge tagem *|END:IF|* (jak vidíte výše na obrázku).

Pokud tak např. druhý produkt v pořadí již na e-shopu neexistuje, nezobrazíme ho a automaticky zobrazíme až třetí produkt.
I z toho důvodu doporučujeme merge tagy produktů řadit "pod sebe".

b) Různé zobrazení

Základním prvkem tohoto zobrazení je následující podmínka, která dokáže zobrazit produkty podle toho, kolik si jich uživatel prohlédl:


- pokud si uživatel zobrazil 1 produkt, zobrazí se v šabloně pouze 1 produkt
- pokud si uživatel zobrazil 2 produkty, zobrazí se v šabloně 2 produkty
- pokud si uživatel zobrazil 3 produkty, zobrazí se 3 produkty (maximální počet)

Můžete tak např. zobrazit 1 produkt uprostřed, ale v případě 2 produktů produkty zobrazit vedle sebe.

I pro toto zobrazení je nutné použít hlavní podmínku *|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|* zakončenou *|END:IF|* - touto podmínkou zkontrolujete, zda u kontaktu existuje alespoň 1 prohlížený produkt a ten zobrazí, příp. zobrazí všechen obsah kromě bloku s prohlížená produkty.

Využívejte zápis:

*|IF:ECM_LAST_VIEW[1]|*

*|IF:#ECM_LAST_VIEW=1|*
Parametry[1]

*|ELSEIF:#ECM_LAST_VIEW=2|*
Parametry[1]
Parametry[2]

*|ELSE:|*

Parametry[1]
Parametry[2]
Parametry[3]

*|END:IF|*

*|END:IF|*

V šabloně tak zápis vypadá:

Zobrazení obrázků u produktů:

Obrázek produktu se vkládá přes zdrojový kód textového obsahu (Zdroj na toolbaru). Doporučujeme také nastavit maximální velikost obrázků produktů - v opačném případě se zobrazí v originální velikosti.

Kód obrázku může vypadat následovně:

<img alt="*|ECM_LAST_VIEW[1].name|*" src="*|ECM_LAST_VIEW[1].img_url|*" width="250" /> 

kde 250 je předem stanovená maximální šířka obrázku, tedy 250px

Newsletter má šířku 600px, je proto dobré nastavit velikost obrázků adekvátně tomu.

3. Šablona vs. blok s prohlíženými produkty

Máte dvě možnosti, jak poslední prohlížené produkty v e-mailu využít.

  • můžete odeslat šablonu, jejímž obsahem jsou jenom prohlížené produkty (pro Automat "Opuštěné prohlížení", viz bod 4)

  • přidat prohlížené produkty jako personalizovaný blok do e-mailu v různých automatizacích - zobrazíte jej jenom těm, kteří v profilu prohlížené produkty mají, ostatním se ukáže e-mail bez tohoto bloku


a) Šablona, jejímž obsahem jsou pouze prohlížené produkty (v rámci automatizace Opuštěné prohlížení, viz bod 4)

V případě, že budete zákazníkovi zasílat naposledy prohlížené produkty jako primární sdělení bez dalších informací, je v případě absence produktů (např. při jejich smazání z e-shopu) žádoucí, aby se newsletter vůbec neodeslal.

Tohoto chování e-mailu docílíte, pokud si vyberete zápis bez hlavní podmínky (a v šabloně tedy nastavujete pouze merge tagy pro prohlížené produkty, viz bod 2):

b) (Ne)zobrazení bloku s navštívenými produkty

Jestliže využijete zápis s hlavní podmínkou, která stojí ještě před samotnými naposledy prohlíženými produkty, můžete takový blok využít v šabloně e-mailu v jakékoliv automatizaci.
V případě, že kontakt žádné naposledy prohlížené produkty nemá, blok se jednoduše přeskočí a zobrazí se pouze obsah e-mailu bez této personalizace,

Můžete využít zobrazení produktů pod sebou, ale také různé zobrazení (viz bod 2).

Využijte hlavní podmínku před merge tagy pro poslední prohlížené produkty:

4. Tvorba automatizace, která reaguje na prohlížení produktu (automat Opuštěného prohlížení)

Jakmile sledujeme událost prohlížení a je připravená personalizovaná šablona, můžete se pustit do tvorby samotné automatické kampaně.


Frekvenci spuštění nastavte podle potřeby, typicky na "několikrát" a trigger automatizace zvolte vlastní událost. Do "vlastní události" vyplňte přesně hodnoty dle ukázky níže, tedy ECM_PRODUCT_VIEW do pole Kategorie.

Automat se tak spustí ve chvíli, kdy uživatel prohlíží jakýkoliv produkt na e-shopu.

Jakmile se automat spustí, následný scénář nastavte dle vámi zvolené strategie. Scénář může vypadat:

  • počkat 48 hodin (tj. dva dny od prohlížení)

  • podmínka (kontrola), zda uživatel za posledních x dní nenakoupil
    TIP: doporučujeme zvolit takovou časovou podmínku, abyste neoslovovali kontakty, které nedávno nakoupily, protože u nich už vedlo prohlížení k nákupu

  • pokud ano (tedy nenakoupili), poslat e-mail s vlastním obsahem a blokem, v kterém zobrazíme naposledy prohlížené produkty

  • ukončit automatizaci

Strom automatizace pak může v Ecomailu vypadat následovně:

Pro správné zobrazení doporučujeme využít nastavení šablony bez hlavní podmínky (viz bod 3b).

5. Testování

Pokud si přejete otestovat prohlížení, je potřeba svůj kontakt nejprve otrackovat. To můžete udělat snadno dvěma způsoby:

  1. Za odkaz vložte následující řetězec a nahraďte svým e-mailem, který máte v seznamu kontaktů: ?ecmid=email@domena.cz (např. www.ecomail.cz?ecmid=mujmail@domena.cz)

  2. Přes konzoli v prohlížeči (např. v Google Chrome přes Developers tools nebo F12 > console) spusťte snippet a nahraďte vaším e-mailem:

window.ecotrack('setUserId', 'mujmail@domena.cz');
window.ecotrack('trackPageView');

Jakmile dojde k otrackování, prohlížejte konkrétní produkty. Poté Vaši adresu vložte do seznamu kontaktů v Ecomailu, pro který je automatizace nastavena.

Vyčkejte na propsání vlastních událostí v detailu kontaktů a poté vložte kontakt do testování v rámci automatizace.

Zdá se vám tvorba šablony a automatizace náročná? Potřebujete poradit s konkrétním nastavením? Neváhejte nás kontaktovat na našem chatu, který je vám k dispozici v aplikaci nebo na webu.

Našli jste odpověď?