Může se stát, že chcete vypsat několik prvků z daného objektu (např. produkty z opuštěného košíku) ale těchto prvků je příliš na dlouhé vypisování. Využijte tak smyčky (nebo-li loop) a nechte si vypsat všechny prvky automaticky.

Smyčka začíná merge tagem *|EACH:POLE|*, 'POLE' nahraďte názvem z jakého objektu chete prvky vypisovat, a končí vždy merge tagem *|END|*.
Loop se pak zapisuje stejně jako merge tag + prvek objektu, který chcete vypsat. 

*|loop_var.name|*

Smyčku lze využít na přednastavená pole, vlastní pole, pole z transakce, opuštěný košík či posledně nakoupené produkty.

Jako příklad si uvedeme vypsání všech produktů z opuštěného košíku. Prvky z košíku jsou například name, price, description, img_url atp. Napíšeme je tedy za loop_var

*|EACH:ECM_BASKET|*
*|loop_var.name|*
*|loop_var.price|* Kč
*|loop_var.description|*
*|END|*

Smyčka proběhne tolikrát, kolikrát se u daného kontakt vyskytuje hledaný objekt. Pokud by měl kontakt například 3 produkty v opuštěném košíku, je to informace pro smyčku, že má proběhnout právě 3krát. Náš obsah bude pak vypsán také 3krát.

Vypadalo by to ve výsledku následovně:

Obsah se bude vypisovat pod sebou - toto nelze změnit.
Formátování textu se přebírá z formátu merge tagů. Pokud chcete tedy název produktu tučně, změňte merge tag názvu na tučné písmo.

Našli jste odpověď?