Doporučování produktů pomocí merge tagů

Personalizujte na základě dříve zakoupeného produktu, či doporučte svým zákazníkům další relevantní produkty (technika cross-sell/up sell)

Jakub Filounek avatar
Autor: Jakub Filounek
Aktualizováno před více než týdnem

POZOR: Všechny uvedené merge tagy lze využít pouze v Automatizaci a v tarifu Marketer+.

Díky merge tagu ECM_BOUGHT můžete ještě lépe personalizovat automatizované newslettery pro Vaše zákazníky. Pomocí tohoto merge tagu můžete např. zkontrolovat, zda došlo k zakoupení daného produktu, v dané kategorii, či v určitém čase a podle toho poslat relevantní obsah příjemci. Můžete tak snadno každému poslat vlastní obsah, který souvisí s jeho předchozím nákupním chováním. Do šablon můžete vkládat i informace o tom, jaké zboží u Vás kontakt naposledy zakoupil, a připomenout se mu tak.

Obsah


1. Doporučování na základě zakoupeného zboží

Máte několik produktů, pro které si přejete udělat up-sell, či cross sell? Můžete toho dostáhnout pomocí automatizované kampaně, která reaguje např. na zakoupení konkrétních produktů.

Pokud chcete doporučovat a personalizovat další produkty pro zákazníky na základě již nakoupeného zboží, umožní vám to následující merge tag, který vložíte do šablony:

*|IF:ECM_BOUGHT['1234567']|*
Co říkáte tomuto produktu?
*|END:IF|*
*|IF:ECM_BOUGHT['7654321']|*
Co říkáte tomuto produktu?
*|END:IF|*

Pro ověření a výpis dat, pracují merge tagy s daty z objednávek(podívejte se, jak lze do Ecomailu zasílat transakce kontaktů).

Příklad 1

V následujícím příkladu máme šablonu, v níž kontrolujeme, jestli klient zakoupil konkrétní produkt – v tomto případě konkrétní rostlinu s ID 123456 (ID produktu vždy naleznete na svém e-shopu). Do šablony (viz níže) tak postačí vložit blok začínající podmínkami:

*|IF:ECM_BOUGHT[‘123456’]|* Váš blok s doporučeným produktem/textem, který souvisí s produktem 123456 *|END:IF|*

V šabloně pak zápis bude vypadat následujícím způsobem:

Zákazník, který zakoupil produkt s ID 123456(v našem příkladu kaktus), získá tipy, jak o své produkty pečovat, což jej může pozitivně ovlivnit pro další koupi. Do podmínky lze zahrnout i bloky s informačními, či propagačními texty, či obrázky.

Do šablony takto můžete zahrnout více podmínek s více bloky, v nichž můžete kontrolovat i další produkty.

Zákazník s nákupem produktu ID 123456 uvidí svůj newsletter ve schránce takto:

Zatímco kontakt, který si kaktus vůbec nezakoupil, uvidí klasický newsletter:

Příklad 2

Merge tagem můžete nejen nabízet produkty, ale také informovat své zákazníky o tom, jaké produkty u nich evidujete, využit je tedy pro výpis personalizovaného seznamu:

Pomocí merge tagu můžete zákazníkům zobrazovat jak produkty, tak části textu a další informace. Kupříkladu jim můžete dát vědět, co si již zakoupili v minulosti, můžete udělat seznam, který se pro každého zákazníka zobrazí jinak apod.

Příklad nastavení automatizace

Automatizace pro zaslání informací o zakoupeném produktu může vypadat například takto:

Podmínka vypadá následovně:

Nastavení automatizace se bude lišit dle vašich požadavků, příklad je uveden především pro ukázání funkce tohoto merge tagu. Jak s automatizacemi pracovat si lze přečíst v nápovědě.

1.1 Rozšířené možnosti pro práci s merge tagem "nakoupil produkt"

POZOR ❗
Tento merge tag lze využít pouze v automatizaci.

a) Časové hodnoty

Pokud například potřebujete zjistit, zda zákazník nakoupil konkrétní produkt za posledních 14 dní a podle toho mu doporučit další vhodné produkty, můžete k merge tagu přidat ještě podmínku *|ECM_BOUGHT['kód produktu']<=14|*.

Pomocí podmínky si pak dle příkladů výše nastavíte, co se má konkrétnímu uživateli zobrazit v případě, kdy nakoupil daný produkty v zadaném období.

Časové podmínky lze kombinovat s nákupem určitého produktu, v určité kategorii, či nákupu celkově.

b) Merge tag "nakoupil v kategorii"

Doporučovat můžete také na základě kategorie, ze které zákazník produkt nakoupil. K tomu vám skvěle poslouží merge tag *|ECM_BOUGHT_CATEGORY['název kategorie']|*.

Můžete tak doporučit produkt týkající se dané kategorie následujícím způsobem:

*|IF:ECM_BOUGHT_CATEGORY['kategorie']|*Produkt týkající se dané kategorie. *|END:IF|*

Jak s merge tagem budete pracovat záleží na vás. Můžete třeba v šabloně e-mailu nastavit podmínku, zda zákazník z kategorie v minulosti nakoupil. Pokud podmínku splní, můžete mu například ukázat nové produkty z této kategorie, které by jej mohly zajímat.

c) Merge tag "nakoupil cokoli"

V některých případech potřebujete v e-mailu zkontrolovat pouze to, zda zákazník v zadaném časovém období nakoupil a nezáleží na konkrétním produktu ani kategorii. V tomto případě můžete použít merge tag

*|ECM_BOUGHT_ANYTHING|*

*|IF:ECM_BOUGHT_ANYTHING|*
Doprava zdarma! Použijte kód 12345.
*|END:IF|*

I zde můžete podmínku specifikovat časovou podmínkou.
Zde kontrolujeme, že kontakt provedl nákup před více než 90 dny, tj. za posledních 90 dnů nic nenakoupil:

*|ECM_BOUGHT_ANYTHING>=90|*


Díky tomu budete schopni zobrazit speciální akci jako je doprava zdarma pouze těm zákazníkům, kteří u vás dlouho nenakoupili a rádi byste je reaktivovali.

2. Zobrazení naposledy zakoupených produktů

Pozor! K tomuto kroku je potřeba mít v účtu produktový feed, který obsahuje produkty shodující se s produkty v objednávkách, protože informace propsané do šablony se párují podle ID právě z feedu.

2a. Zobrazení produktů z poslední objednávky

Pokud potřebujete zákazníkovi zobrazit v některé z vašich kampaní naposledy nakoupený produkt, docílíte toho pomocí merge tagu

*|ECM_LAST_BOUGHT|*

Jak vidíte na příkladu níže, můžete v šabloně zákazníkovi zobrazit

  • id,

  • url obrázku,

  • odkaz,

  • název,

  • popisek,

  • a cenu

naposledy zakoupeného produktu. Pro propsání produktů do těla e-mailu je nezbytné, abyste do Ecomailu posílali nákupy z vašeho e-shopu.


Zobrazit lze pouze posledních 5 nakoupených produktů z poslední objednávky.

Merge tagy:

*|ECM_LAST_BOUGHT[1].productId|* - ID produktu
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].description|* - popis

Lze použít podmínka IF a vypsat obsah na základě počtu naposledy nakoupených produktů.

2b. Zobrazení produktů z více objednávek

Zatímco merge tag ECM_LAST_BOUGHT slouží pro výpis produktů pouze z poslední objednávky, merge tag ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME není omezen, a pokud kontakt provedl vícero objednávek, získá tag data i z nich.

Merge tagy:

*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].productId|* - ID produktu
*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].img_url|* - umístění obrázku
*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].url|* - odkaz na produkt
*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].name|* - název produktu
*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].price|* - cena
*|ECM_LAST_BOUGHT_ANYTIME[1].description|* - popis

Příklad merge tagů v šabloně:

Pokud si kontakt zakoupil tyto produkty:

Zobrazí se produkty takto:

Lze takto vypsat až pět produktů.

3. Náhodný produkt z produktového feedu

V případě, že chcete ve své automatizaci doporučit náhodný produkt, použijte následující merge tagy:

*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].name|*
*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].description|*
*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].url|*
*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].imgurl|*
*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].price_vat|*

  • 123 je ID produktového feedu, které naleznete v sekci produktové feedy vašeho účtu

  • [1] je index produktu, pokud chcete vypsat dva produkty bude v šabloně merge tag jednou s indexem [1] a po druhé s indexem [2]

*|ECM_RAND_PRODUCT_123[1].name|*
*|ECM_RAND_PRODUCT_123[2].name|*
  • rand značí zkratku random = náhodný

4. Často kladené otázky

V Automatizaci, kde používám merge tag LAST BOUGHT, mi aplikace hlásí chybu:

Pokud se tak např. snažíte odeslat produkt, který již v e-shopu neexistuje (tj. snažíte se kontaktu připomenout nákup, k němuž už data neexistují), aplikace Vám oznámí tuto chybu (jak e-mailem, tak v aplikaci).

Pokud se tato situace může stávat (např. kvůli časté obměně sortimentu Vašeho e-shopu), doporučujeme situaci vyřešit přidáním podmínky s merge tagem do bloku, v kterém používáte merge tagy pro LAST BOUGHT -> díky tomu aplikace zkontroluje, zda u kontaktu data z nákupu existují. Blok se tak ukáže pouze těm, u kterých data jsou a těm, u kterých nikoliv, se pošle e-mail bez bloku s "posledním zakoupeným produktem".

Např. zápis:

*|IF:ECM_LAST_BOUGHT_VALID|*

*|ECM_LAST_BOUGHT[1].img_url|*
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].url|*
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].name|*
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].price|*
*|ECM_LAST_BOUGHT[1].description|*

*|END:IF|*


Jak bude zápis vypadat v šabloně:

Takto se šablona zobrazí kontaktu, u kterého je vedena informace o posledním nákupu:

Kontakt, u kterého není evidována validní objednávka, blok s posledním nákupem neuvidí:

Obrázek se vkládá přes zdrojový kód textového obsahu (Zdroj na toolbaru).

Doporučujeme také nastavit maximální velikost obrázků produktů, jelikož se jinak zobrazí v originální velikosti. Kód takového obrázku může vypadat následovně:

<img alt="*|ECM_BASKET[1].name|*" src="*|ECM_BASKET[1].img_url|*" width="250" />
<!-- Kde 250 je maximální šířka obrázku -->

Newsletter má šířku 600px, je proto dobré nastavit velikost obrázků adekvátně, např.: tři obrázky (produkty) vedle sebe by měly mít každý max. 200px, dva obrázky (produkty) můžou mít max. 300px atp.

Dostali jste odpověď na svou otázku?