Ecomail nabízí API pro strojovou práci s uživateli, seznamy kontaktů a dalšími funkcemi.

Pro využití API budete potřebovat API klíč, který naleznete ve správě vašeho účtu v sekci "Integrace". API klíč je viditelný pouze pro uživatele s rolí administrátora.

Dokumentaci k API naleznete zde: http://docs.ecomailczv2.apiary.io/

Obnovení API klíče

V případě, že je zapotřebí obnova API klíče, může tuto akci provést uživatel s rolí administrátora.

Změnu API klíče lze provést v sekci Správa účtu → Integrace. Pod API klíčem naleznete příslušné tlačítko, které ihned po kliknutí zneplatní starý klíč a vygeneruje nový.

UPOZORNĚNÍ: Po změně již nebude možné pracovat s původním API klíčem. Nezapomeňte tak změnit hodnotu API klíče ve Vašich integracích s Ecomailem, abyste je mohli dále využívat.

Našli jste odpověď?