Pro správnou správu v Ecomailu, doporučujeme pracovat v rámci jednoho seznamu kontaktů pomocí tzv. segmentů.

Nejprve si shrňme základní pojmy:

Seznam kontaktů = balík všech vašich kontaktů
Segment = filtr, který můžete vytvořit v rámci jednoho seznamu kontaktů na základě podmínek jako jsou základní pole, vlastní pole, skupiny, chování kontaktů v kampaních, na webu apod.
Pole = informace u kontaktů. Jako například jméno, země, ulice, narozeniny apod. Více o tom, co je to pole ať už vlastní, či základní zde.
Skupiny = skupiny jsou informace u kontaktů, které si může daný kontakt spravovat sám. Například téma sdělení, která mu zasíláte, četnost rozesílek apod. Více o tom zde.
Štítky = štítky umožňují rychlou úpravu kontaktů při importu, či v automatizacích.

Seznam kontaktů vs. Segment
Do seznamu kontaktů importujete celou svou databázi. Dle segmentů poté v rámci daného seznamu kontaktů filtrujete (segmentujete).

Na obrázku vidíte Segmenty v Kompletním seznamu (jedná se o jeden seznam kontaktů, kde je kompletní databáze s názvem Kompletní seznam).

Seznam kontaktů vs. Skupina

Do seznamu kontaktů importujete celou databázi. Skupina je poté označena u jednotlivých kontaktů. Například jak často chtějí abyste jim zasílali newslettery.

Na obrázku vidíte Skupinu "Jak často chci dostávat newslettery" v seznamu kontaktů s názvem Kompletní seznam.

Segment vs. Skupina
Segment je vlastně filtr v daném seznamu kontaktů. Můžete si například vysegmentovat (vyfiltrovat) kontakty, které jsou ve skupině "chci zasílat newslettery každý týden"

Na obrázku můžete vidět vytvořený segment v rámci seznamu kontaktů s názvem Kompletní seznam. Segment filtruje všechny kontakty těch, kdo si zadali, že chtějí dostávat newslettery každý týden.

Segment vs. Vlastní pole
Segment je vlastně filtr v daném seznamu kontaktů. Můžete si například vysegmentovat (vyfiltrovat) všechny kontakty, které mají u sebe vlastní pole "místo sběru Veřejná akce v Praze"

Na obrázku můžete vidět segment dle vlastních polí.

Vlastní pole vs. Skupiny
Vlastní pole i Skupiny jsou nějaké dodatečné informace, které u kontaktů máte. Skupiny si však adresát volí sám (například jak často mu budete newslettery zasílat). Vlastní pole je nějaké vaše interní označení kontaktů.

Vlastní pole vs. Štítky
Vlastní pole i Štítky jsou nějaké dodatečné interní informace u kontaktů. Štítky se většinou používají pro rychlé otagování kontaktů (pozor, nejde je poté hromadně editovat nebo mazat!). Zatímco vlastní pole můžete využít také jako merge tagy pro personalizaci v newsletteru.

Vlastní pole vs. Merge tag
Vlastní pole je doplňková informace ke kontaktům, které lze využít i jako merge tag. Jedná se tedy o velmi podobnou věc. Vlastní pole je další informace u kontaktů a merge tag tu informaci umožňuje použít v šabloně. Více o tom zde.

Našli jste odpověď?