Všechny sbírky
Kontakty
Seznam kontaktů
Jak nejlépe pracovat se svojí databází kontaktů
Jak nejlépe pracovat se svojí databází kontaktů

Efektivní práce s jedním seznamem kontaktů.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Nejjednodušší práce s databází vašich kontaktů je v rámci jednoho stálého seznamu kontaktů.

1. Proč jeden seznam?

 1. Globální správa databáze v jednom seznamu

 2. Práce se segmenty - rozdělení databáze

 3. Integrace pro krabicová řešení e-shopů

Globální správa databáze v jednom seznamu

 • Kontakty odhlášené, zůstanou odhlášenými - nestane se, že byste kontakty, které jsou v seznamu jako odhlášené, znovu naimportovali jako kontakty aktivní. To platí i pro kontakty odražené (vrácené). Stejně tak se na tyto kontakty neodesílá žádný další mailing.

 • Nedojde k importu duplicitních kontaktů, protože aplikace duplicitu hlídá.

Snadná aktualizace kontaktů

Kontakty můžete jednoduše doplnit o další nové informace jako (např. jméno, vlastní pole a další). Soubor s kontakty znovu importujte do seznamu a zaklikněte "U nalezených kontaktů aktualizovat údaje".

Práce se segmentací (rozdělení) databáze

 • Segmenty není možné vytvářet napříč seznamy. Mohlo by docházet k chybným výsledkům! Udržet pořádek v segmentech napříč seznamy navíc nebude snadné.

 • Můžete např. jednoduše vytvořit segment na základě chování v minulých odeslaných kampaních můžete vytvořit segment (otevřeli, neotevřeli, klikli, neklikli apod.). V případě, že odešlete kampaň na více seznamů, segment již takto snadno nevytvoříte.

 • Možnost rozdělení databáze dle vlastních polí, které jsou vždy unikátní pro daný seznam.

Integrace pro krabicová řešení e-shopů

 • Pro sběr kontaktů z objednávek a e-shopů je ideální jeden seznam kontaktů. U většiny e-shop platforem není možné propojení s více než jedním seznamem kontaktů u Ecomailu. To neplatí pro propojení přes API.

Proč nevytvářet pro každou kampaň vždy nový seznam?
Nejenom, že si smazáním seznamu u kontaktů smažete historii, ale také smažete informaci o stavu kontaktů - zda jsou aktivní, odhlášené, odražené apod. Vytvořením nového seznamu si opět kontakty nahrajete jako aktivní a opět odešlete kampaň na již odhlášené kontakty. Riskujete tak stížnosti kontaktů.

Co když už více seznamů mám?
Ideální postup je seznamy sloučit podle tohoto návodu a rozdělit je podle vlastních polí a segmentů. Pokud to z nějakého důvodu není možné, doporučujeme alespoň v sekci nastavení u každého seznamu kontaktů aktivovat "v případě odhlášení odhlásit ze všech seznamů".

2. Kdy se hodí vytvářet více seznamů?

Pokud posíláte newslettery v několika jazykových mutacích, je nejlepší vytvořit pro každý jazyk vlastní seznam kontaktů, protože kontakty jsou typicky pouze v jednom z těchto kontaktů, posílané newslettery mají odlišnou textaci atd.

 • v každém seznamu si v sekci "formuláře" vytvoříte a přeložíte formulář

 • v každém seznamu si v sekci "nastavení" můžete aktivovat potvrzovací double opt-in e-mail

 • v každém seznamu si v sekci "nastavení" můžete přeložit systémové hlášky v sekci "překlad"

Pokud teprve rozjíždíte/začínáte s novým podnikáním nebo projektem, jehož databáze a rozesílka se neslučuje s primárním projektem, můžete prozatím v daném účtu využít nového seznamu.

3. Kdy je dobré založit více samostatných účtů v Ecomailu?

Pro každý nový projekt/podnikání, u kterého bude aktivní nebo potenciálně bude existovat aktivní integrace, doporučujeme vytvořit zvláštní účet.

 • pro lepší orientaci v importovaných datech

 • pro funkční propojení s daným e-shopem/platformou atd.

Dostali jste odpověď na svou otázku?