Odesílání stejných newsletterů na celou databázi je neefektivní. Ne všechny adresáty zajímá všechno a velmi brzy tak přestanou stále stejně obecné newslettery otevírat a nakonec se odhlásí. Nepřijdete tak pouze o kontakt ve vašem seznamu, ale i o potenciálního zákazníka. Odesílání personalizovaných newsletterů na vybrané skupiny odběratelů přitom není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podívejte se, jak segmentovat a odesílat sdělení, která budou vaše odběratele bavit.

Co je to segment?

Segment je skupina kontaktů se stejnými vlastnostmi nebo stejným chováním. Podle zvolených kritérií (pravidel) seskupíte kontakty, které u sebe mají stejnou informaci. Například všechny ženy. Všichni do věku 35 let. Všichni, co otevřeli e-mail v minulé kampani, navštívili váš web nebo nakoupili ve vašem e-shopu.

Proč segmentovat?

1. Nemusíte vytvářet několik seznamů kontaktů, ale můžete s celou databází pracovat v rámci jednoho. Více o tom, jak nejlépe pracovat se svou databází se můžete dočíst zde.

2. Segmentování vám umožní vaše sdělení lépe zacílit. Posíláte přesně to, co by adresáty mohlo pravděpodobně zajímat, a tím spíš budou e-maily otevírat a nakupovat. Představte si e-shop s oblečením. Nejnovější modely letních šatů asi moc zajímat nebudou muže, a proto je efektivnější poslat newsletter pouze na segment "ženy". Nejen, že zákazníkovi pošlete, co má rád, ale zároveň nebudete obtěžovat svým sdělením nesprávnou cílovou skupinu.

Jak segmentovat?

Segment stačí vždy vytvořit pouze jednou. Nemusíte kontakty do hotového segmentu přidávat, protože segmenty jsou plynulé. Jakmile kontakt splní pravidlo (např. kontakt otevře e-mail v kampani), sám se do segmentu přidá.

Segment vytvoříte vždy v příslušném seznamu kontaktů. Kontakty -> vyberete seznam kontaktů (v tomto případě Kompletní seznam) -> Segmenty -> v sekci Segmenty Vytvořit nový segment. Segment pojmenujete a kliknete na “Vytvořit”.

Nyní máte vytvořený segment a můžete začít podle pravidel segmentovat (filtrovat) kontakty z celého seznamu kontaktů.

Podle čeho segmentovat?

Když už máte segment vytvořený, stačí zadat podmínky (pravidla) segmentu. Podmínek je několik a můžete tak segmentovat na základě:

  • vlastností kontaktu (jméno, příjmení, adresa, narozeniny, svátek, pohlaví, datum registrace, rating, poznámka v detailu kontaktu apod.)

  • štítků

  • vlastních polí (např. počet bodů, zákazník má psa)

  • preferenčních skupin

  • aktivity v kampaních

  • aktivity v automatizacích

  • aktivity na webu

Pro využívání podmínek "Aktivity na webu" a další pokročilé segmentace je potřeba propojení Ecomailu s vaším webem a předplacený tarif Marketer+.

Na obrázku výše můžete vidět různá pravidla, podle kterých lze segmentovat. My si chceme nastavit "segment - žena". Vybereme podmínku "Pohlaví" a "Je žena". Výsledkem je skupina všech žen, které v seznamu máme. 

Každé pravidlo umožňuje několik dalších podmínek. V případě "Pohlaví" tedy můžete vybrat z několika možností.

Stejně postupujete i u jiných pravidel. Každé pravidlo má kvůli účelu další segmentace jiné podmínky.

Jaký je rozdíl mezi podmínkami "A ZÁROVEŇ" a "NEBO"?

V každém segmentu si můžete nastavit téměř neomezené množství podmínek. Čím více podmínek nastavíte, tím bude cílová skupina přesnější. Než přidáte další podmínku, musíte se rozhodnout, jaký typ podmínky si vyberete. Na příkladu si ukážeme, jaký je mezi nimi rozdíl.  

A ZÁROVEŇ - Pokud potřebujete, aby kontakt splňoval obě podmínky najednou. V případě, že by kontakt splňoval pouze jednu z nich, do segmentu se nedostane. My jsme nastavili kritéria - "Je žena" A ZÁROVEŇ "je z Prahy". Segment tedy obsahuje jen ty ženy, které jsou zároveň z Prahy.

Na obrázku vidíte, že z celé databáze tuto podmínku splňují pouze 1 kontakt.

NEBO - Pokud zadáváte 2 podmínky, ale stačí vám, že kontakt bude splňovat pouze jednu z nich. Dle zadaných podmínek na obrázku vytvoříte segment, který bude obsahovat všechny ženy (které máte v databázi nejenom v Praze) a také všechny, kteří jsou z Prahy (ženy i muže). 

Na obrázku vidíte, že z celé databáze tuto podmínku splňuje 6 kontaktů. 

Jak si zjednodušit práci při vytváření podobných segmentů s více podmínkami?

Často se stává, že se v několika segmentech podmínky opakují a vy musíte s každým novým segmentem základní podmínky nastavovat pořád dokola. Typickým příkladem je tzv. "aktivní segment", kdy si nastavíte podmínky pro aktivního zákazníka (např. uživatel otevřel e-mail v kampani za posledních 60 dní NEBO navštívil web za posledních 60 dní NEBO nakoupil v obchodě za posledních 60 dní). K tomuto aktivnímu pak většinou potřebujete přidávat další podmínky např. chcete segment "aktivní ženy". V Ecomailu můžete vycházet z předem hotového segmentu a vždy stačí přidat pouze dodatečné podmínky. Celý proces vysvětlíme na jednoduchém příkladu níže. 

Nejprve si vytvoříte první základní segment. V tomto případě "všechny ženy, které jsou z Prahy". 

S tímto segmentem pracujete často, a proto ho nechcete upravovat. Chtěli byste ale podmínky ze segmentu 1 využít. Ideální je postupovat následovně. Vytvořte úplně nový segment kontaktů např. "Segment 2 - Všechny ženy z Prahy, které nakoupily" a kliknete na možnost "Nastavit výchozí segment". 

Nyní stačí pouze vybrat z jakého segmentu chcete vycházet. V tomto případě "Segment 1 - Všechny ženy z Prahy". Automaticky se vám převedou podmínky ze Segmentu 1 do Segmentu 2. V rámci segmentu "Segment 2 - Všechny ženy z Prahy, které nakoupily" už jen stačí navolit dodatečnou podmínku nebo více podmínek najednou. My jsme v tomto případě přidali podmínku "Nakoupili v obchodě".

Můžu na segment odeslat kampaň stejně jako na seznam kontaktů?

Samozřejmě. Stačí v prvním kroku tvorby kampaně připojit segment namísto seznamu kontaktů. Segment se vždy váže k danému seznamu kontaktů, proto je potřeba nejprve zvolit seznam kontaktů a až poté segment.

Jak sbírat informace, podle kterých budu segmentovat?

Základem kvalitního e-mailingu jsou data na jednom místě. Proto se snažte co nejvíce dat, které o odběrateli máte, dostat do Ecomailu. 

Informace ke svým kontaktům můžete získat přímo z Ecomail formulářů, které umístíte na váš web nebo sociální sítě. Kromě e-mailu to může být jméno, datum narození nebo i nějaké vlastní informace.

Dále je velmi cenné, když víte, jaké má odběratel preference odběru - více zde.

Informace můžete sbírat také z objednávek (dodací údaje, co a v jaké kategorii zákazník nakoupil, za kolik peněz a kdy to bylo). Po přidání trackovacího kódu na web jsou k jednotlivým uživatelům také připisovány informace o tom, jaké konkrétní stránky procházel.

Možností, podle kterých můžete segmentovat, je opravdu spousta. Záleží jen na tom, jaké segmenty se hodí zrovna pro vaše podnikání. 

TIP: Nechte se inspirovat některými základními segmenty, nebo pokročilými segmenty.

Našli jste odpověď?