Ještě před tvorbou kampaně a její první rozesílkou je potřeba se ujistit, že je v účtu ověřena doména, z které se bude mailing rozesílat.

I. Ověření domény

Zkontrolujte, že je v účtu ověřená doména:
Správa účtu > Domény > po kliknutí na kontrola nastavení DNS = vlevo je zelená ikona "ověřena" a vpravo svítí všechny ikony modře nebo zeleně a jsou bez vykřičníku. 

Pokud je to možné, doporučujeme pro lepší důvěryhodnost ověřit bounce doménu (pro rozesílku) a trackovací doménu (pro sběr prokliků).

II. Správa databáze

Při sběru nových kontaktů doporučujeme aktivovat tzv. double opt-in proces, neboli dvojité ověření nového kontaktu (přes doručený e-mail pro potvrzení registrace).

Výrazně také doporučujeme, abyste v aplikaci udržovali jeden seznam kontaktů.
Pokud vedete v aplikaci více seznamů kontaktů, může se stát, že se příjemce odhlásí v poslední kampani z rozesílky (ale pokud byla adresována jen jednomu ze seznamů, kde kontakt figuruje, bude odhlášen pouze z tohoto seznamu, pokud není nastaveno jinak). Riskujete tak (nevědomé) opětovné oslovení již odhlášeného kontaktu.

Databázi také doporučujeme segmentovat a cílit kampaně na relevantní skupiny kontaktů. 

Pokud máte zároveň pocit, že se v databázi nacházejí neaktivní kontakty, máte možnost je vysegmentovat a hromadně odhlásit/smazat.

III. Obsah kampaně a newsletteru

Pokud je aplikace nastavena správně, je nutné se soustředit na podobu samotné kampaně, kterou se chystáte odeslat.

Při tvorbě kampaně si dejte pozor na následující:

 • v adrese odesílatele je adresa na ověřené doméně

 • v předmětu nejsou vykřičníky
  velká písmena (CAPSLOCK)
  nebo další prvky urgence nebo nevhodná, urážlivá slova či fráze vybízející k nevhodnému chování (Pošlete číslo účtu apod.)

 • nedoporučujeme používat v předmětu emotikony, protože většina poštovních klientů je hodnotí negativně

Newsletter by měl splňovat tyto podmínky:

 • správný poměr obrázků k textu (ideální je cca 70:30, v poměru texty:obrázky); pod obrázky vkládejte alternativní texty a odkazy

 • odkazy vkládejte pod tlačítka nebo pod jiný text, např.:
  https://support.ecomail.cz/cs/collections/66004-zaciname-s-ecomailem

  vložte jako klikněte sem (pod tímto textem je daný odkaz)

 • odkaz na online verzi - aby měl příjemce možnost si vždy správně e-mail zobrazit (pokud se z nějakého důvodu e-mail nezobrazí dobře, má příjemce možnost kliknout na tento odkaz a NL si zobrazit); v šablonách od nás přednastaveno

 • v hlavičce by mělo figurovat logo vaší firmy a krátké představení, abyste se příjemci připomenuli

 • v patičce uvádějte důvod, proč a na základě čeho kontaktu posíláte newsletter (např. kde jste kontakty získali)

 • odkaz na odhlášení by měl být dobře vidět; v šablonách od nás přednastaveno

V předposledním kroku tvorby kampaně máte vždy možnost kampaň otestovat v tzv. Spam testu


Je potřeba se řídit hláškami, které případně Spam test ukáže, protože vyhodnocuje, co by mohlo způsobit, že bude e-mail označen za spam.

Nejčastější hlášky spam testu:

 • DKIM_VALID: souvisí s ověřením domény (pokud je doména ověřena, nemusíte brát na hlášku zřetel, je pouze informativní)

 • FREEMAIL_FORGED_REPLYTO: v adrese pro přijetí odpovědí používáte freemailovou adresu (např. na Gmail nebo Seznam), to na poštovní klienty nepůsobí důvěryhodně

 • FROM_EXCESS_BASE: test pouze upozorňuje na diakritiku v poli "jméno odesílatele"

 • HTML_IMAGE_RATIO: poměr obrázků k textu není korektní, tj. obrázků je více - poštovní servery/spam filtry za celo-obrázkový NL udělují mínusové body nebo jej raději vrací, jelikož obsah obrázků nelze tak snadno kontrolovat jako prostý text
  a jeho načtení trvá déle (obrázky zvětšují velikost NL)

 • URI_HEX: dlouhá hexadecimální sekvence odkazu - v NL je odkaz s příliš dlouhou sekvencí znaků [a-f and 0-9] za speciálním symbolem (např. #) - pokud jste vložili video (např. z Youtube) nebo využíváte např. naše merge tagy
  v odkazu, neberte na hlášku zřetel

Pokud Spam test zobrazí hlášku, které nerozumíte, neváhejte se obrátit na podporu.
(Příp. je k dispozici seznam hlášek a jejich vysvětlení)


IV. Nerozesílat newslettery příliš často a se stále stejným obsahem

Nedoporučujeme kampaně posílat příliš často (například několikrát za týden), a stejně tak se vyhněte odesílaní kampaní s téměř totožným obsahem. Pokud je open nebo click rate vašich kampaní nízký, je potřeba zjistit proč a přizpůsobit tomu budoucí kampaně. Pokud si s analýzou výsledků předchozích kampaní nevíte rady, můžete se obrátit na naší podporu.

Odesílaní stejných kampaní/jejich časté odesílání na kontakt, který nereaguje, často způsobí jeho odhlášení nebo opět případné označení odesílatele za spam.

Našli jste odpověď?