Všechny sbírky
Reporty a doručitelnost
Jak se vyhnout "spam" označení a co znamenají hlášky "spam testu"
Jak se vyhnout "spam" označení a co znamenají hlášky "spam testu"

Jak postupovat a čemu si při tvorbě NL vyvarovat, aby váš e-mail neskončil ve spamu. Vysvětlení nejběžnějších hlášek ze spam testu.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

V tomto článku zjistíte, co můžete udělat proto, aby vaše kampaně dorazily do doručené pošty - a vyhnuly se tak složce spam nebo tomu, aby byly vráceny s důvodem potenciálu ke spamu.

S tím souvisí tyto body, které probereme v článku:


I. Správa kvalitní databáze kontaktů

Na doručení kampaní a dobrou reputaci Vašeho mailingu má kromě dalších faktorů velký vliv vaše databáze kontaktů a její kvalita. Ze zákona je povoleno odesílat rozesílky pouze na kontakty, které s obchodním sdělením dříve udělili souhlas nebo na základě tzv. oprávněného zájmu na vaše aktivní zákazníky. Více o GDPR v mailingu se dozvíte v tomto článku.

Při sběru nových kontaktů doporučujeme aktivovat tzv. double opt-in proces, neboli dvojité ověření nového kontaktu. Díky tomu se do vaší databáze synchronizují pouze kontakty, které mají skutečný zájem o váš mailing, a zároveň se nejedná o podvodné nebo neplatné adresy (známé např. jako “spam pasti”).

Doporučujeme také, abyste v aplikaci udržovali jeden seznam kontaktů, aby se vám s kontakty v aplikaci pracovalo co nejefektivněji.

V rámci jednoho seznamu kontaktů můžete kontakty segmentovat dle informací, které o nich víte. Jednotlivé rozesílky tak můžete realizovat právě na vytvořené segmenty (užší okruhy kontaktů) a obsah rozesílky tak můžete lépe personalizovat.

Databázi kontaktů (podobně jako výsledky mailingu) je vhodné pravidelně kontrolovat a příp. neaktivní kontakty z ní odhlašovat - to můžete učinit pomocí segmentace, nebo dokonce proces reaktivace odhlášení zautomatizovat.

II. Ověření domény

Ověřená odesílací doména je dalším podstatným prvkem pro důvěryhodnost a dobrou doručitelnost. Zda máte již doménu ověřenou zjistíte v účtu v sekci Správa účtu > Domény > po kliknutí na kontrola nastavení DNS.

Pokud je to možné, doporučujeme pro ještě lepší důvěryhodnost a oddělenou reputaci domény ověřit a k rozesílce využívat tzv. bounce doménu (pro rozesílku) a trackovací doménu (pro sběr prokliků).

III. Obsah kampaně a newsletteru

Jestliže jste nastavili doménu a zkontrolovali kontakty v databázi, soustředíme se na podobu samotné kampaně, kterou se chystáte odeslat.

Při tvorbě kampaně si dávejte pozor např. na:

 • adresa odesílatele je na ověřené doméně

 • v předmětu nejsou:
  - vykřičníky
  - velká písmena (CAPSLOCK)
  - další prvky urgence nebo nevhodná, urážlivá slova či fráze vybízející k nevhodnému chování (Pošlete číslo účtu apod.)

 • nedoporučujeme používat v předmětu emotikony, příp. doporučujeme jejich užití s rozmyslem

Newsletter by měl také splňovat tyto podmínky:

 • správný poměr obrázků k textu (alespoň 60:40, v poměru texty:obrázky) - poštovní servery/spam filtry za celo-obrázkový NL udělují mínusové body nebo jej raději vrací, jelikož obsah obrázků nelze tak snadno kontrolovat jako prostý text a jeho načtení trvá déle; je tedy potřeba, aby plochu newsletteru zabíralo více textu
  💡 pod obrázky vždy vkládejte alternativní texty a odkazy

 • odkaz na online verzi - aby měl příjemce možnost si vždy správně e-mail zobrazit (pokud se z nějakého důvodu e-mail nezobrazí dobře, má příjemce možnost kliknout na tento odkaz a NL si zobrazit); v přednastavených šablonách v Ecomailu je tento prvek automaticky

 • v hlavičce by mělo figurovat logo vaší firmy a krátké představení, abyste se příjemci připomenuli

 • v patičce uvádějte důvod, proč a na základě čeho kontaktu posíláte newsletter (např. kde jste kontakty získali)

 • odkaz na odhlášení musí obsahovat každý newsletter a měl by být pro kontakty dobře k nalezení; v přednastavených šablonách v Ecomailu je tento prvek automaticky

V předposledním kroku tvorby kampaně nezapomínejte kampaň otestovat v tzv. Spam testu. Jeho výsledky vás upozorní na případné nedostatky, nad kterými je vhodné se před odesláním kampaně zamyslet. Dle doporučení následně kampaň doporučujeme upravit.


Nejčastější hlášky spam testu:

 • DKIM_VALID: souvisí s ověřením domény (pokud je doména ověřena, nemusíte brát na hlášku zřetel, je pouze informativní)

 • FREEMAIL_FORGED_REPLYTO: v adrese pro přijetí odpovědí používáte freemailovou adresu (např. na Gmail nebo Seznam), to na poštovní klienty nepůsobí důvěryhodně

 • FROM_EXCESS_BASE: test pouze upozorňuje na diakritiku v poli "jméno odesílatele"

 • HTML_IMAGE_RATIO: poměr obrázků k textu není korektní, tj. obrázků je více - poštovní servery/spam filtry za celo-obrázkový NL udělují mínusové body nebo jej raději vrací, jelikož obsah obrázků nelze tak snadno kontrolovat jako prostý text
  a jeho načtení trvá déle (obrázky zvětšují velikost NL)

 • URI_HEX: dlouhá hexadecimální sekvence odkazu - v NL je odkaz s příliš dlouhou sekvencí znaků [a-f and 0-9] za speciálním symbolem (např. #) - pokud jste vložili video (např. z Youtube) nebo využíváte např. naše merge tagy
  v odkazu, neberte na hlášku zřetel

 • RAZOR2_CF_RANGE/CHECK: služba Razor funguje tak, že hledá zprávy podobné těm, které jiní uživatelé označili jako spam. Pokud Vaše doména nefiguruje v jiných blacklistech a ostatní aspekty mailingu jsou v pořádku, nemusíte hlášce přikládat velkou pozornost.

 • FUZZY_PRICES: spamtesty kontrolují, zda se odesílatel nepokouší ve své rozesílce skrýt určitá klíčová slova. Například slovo price, které může vzniknout slovním spojením "při cestování". Postačí slovní spojení nahradit, nebo jej opsat.

Pokud Spam test zobrazí hlášku, které nerozumíte, neváhejte se obrátit na naši podporu.

Případně je k dispozici také seznam hlášek a jejich vysvětlení.


IV. Etika e-mailingu

Nedoporučujeme rozesílat newslettery až příliš často, se stále stejným obsahem, na stejné kontakty.

Jaký typ sdělení plánujete odesílat? Jedná se o pravidelné slevové akce? Týdenní zpravodaj? Využijte informace, které o uživatelích víte k personalizované rozesílce.

Jestliže s mailingem teprve začínáte, doporučujeme vám z aplikace odeslat první rozesílky a následně pracovat s reporty odeslaných kampaní, kde můžete zjistit, v jakém čase byly uživatelé například nejvíce aktivní. Výsledkům z reportu tak můžete budoucí rozesílky přizpůsobit.

Obecně však platí, že není dobře posílat své rozesílky každý den (příp. několikrát denně) na celé publikum. To se považuje za spamovou praktiku.

Naopak databázi segmentuje na dílčí okruhy příjemcům, kterým odešlete individuální rozesílku. Více se o segmentaci dozvíte v naší nápovědě.

Co když newslettery končí ve složce promo/hromadné?

Jelikož z Ecomailu odesíláte hromadnou rozesílku, zařazení rozesílek do těchto složek je v pořádku = výchozí pozice je pro všechny stejná a obcházení tohoto systému/vydávání promo e-mailu za transakční je penalizováno. Důležité je rozlišovat schránku promo/hromadné od spam složky - právě složka promo/hromadná je určena pro obchodní sdělení.

Typicky poštovní klienti po dostatečné aktivitě příjemce (otevírá e-maily, kliká na odkazy) e-maily sami začnou řadit do primárních složek.

Pozor na to, že jednotliví poštovní příjemci (Seznam, Centrum, Gmail, aj.) vyhodnocují rozesílku dle vlastních algoritmů - každý z příjemců je citlivý na jednotlivé prvky v odlišené míře. Jestliže evidujete doručení e-mailů do spam složky a zkontrolovali jste u rozesílky vše výše uvedené, kontaktujte naší podporu na support@ecomail.cz, která s vámi situaci ráda prověří.

V. Záznam webináře o doručitelnosti

Zajímá vás k doručitelnosti více? Podívejte se na náš webinář, kde se dozvíte, co můžete udělat pro svou doručitelnost vy sami, co za vás vyřeší nástroj a jakou roli hraje poštovní klient, konkrétně Seznam.cz👇

Dostali jste odpověď na svou otázku?