Všechny sbírky
Reporty a doručitelnost
Skupiny (druhy) kontaktů v Ecomail
Skupiny (druhy) kontaktů v Ecomail

Jaké skupiny kontaktů v Ecomailu naleznete? Co znamenají vrácené kontakty? Jak pracovat s odhlášenými kontakty? Za jaké kontakty platíte?

Kateřina Sokolová avatar
Autor: Kateřina Sokolová
Aktualizováno před více než týdnem

V seznamu kontaktů nebo reportu odeslaných kampaní se setkáte s různými skupinami kontaktů. Konkrétně jde o: aktivní, odhlášené, odražené, spam stížnosti
a nepotvrzené. Jaký je význam jednotlivých skupin a jak s nimi pracovat se dozvíte níže.
Také zde najdete význam hlášek u vrácených kontaktů. Konkrétně se v článku podíváme na:1.Skupiny kontaktů a jejich význam

A)Aktivní
B) Odhlášené
C) Vrácené
D) Spam stížnosti
E) Nepotvrzené

Veškeré kontakty najdete v seznamu kontaktů. Zde se nachází menu, ze kterého můžete vybírat jednotlivé skupiny kontaktů.

A) Aktivní kontakty

Jedná se o kontakty, které jsou především příjemci vašich kampaní. Uživatelé reagují na rozesílky, jsou aktivní - otevírají je, klikají nebo nakupují na vašem e-shopu.

Kontakty segmentujete dle potřeby a odesíláte na ně personalizované sdělení. Více se tématu segmentace věnujeme v této sekci nápovědy.

Kontakty se vám v případě práce v tarifním režimu započítávají do limitu, pro který máte tarif zakoupený.

Počet těchto kontaktů je měnný v čase - během užívání Ecomailu databázi rozšiřujete
o nové kontakty nebo kontakty v čase ztrácí zájem o vaše sdělení a odhlásí se.

Také vy můžete svou databázi snížit o ty kontakty, které naopak žádnou aktivitu dlouhodobě neprojevují. Klientům doporučujeme své databáze pravidelně čistit o tyto neaktivní kontakty a odhlásit je.

B) Odhlášené

Jde o kontakty, které se odhlásí - zpravidla skrze odkaz pro odhlášení v kampani,
e-mailu odeslaném skrze automatizace nebo vás mohou kontaktovat osobně. V tomto případě kontakt odhlašujete v detailu kontaktů. Právě tyto kontakty se zařadí do sekce Odhlášené.

Jedná se o neaktivní kontakty, na které již další rozesílky neprobíhá a nezapočítávají se do vašeho předplaceného tarifu.

Klientům doporučujeme kontakty z aplikace odhlašovat, nikoliv mazat. Odstraněním kontaktů přijdete také o historii, která se ke kontaktům váže (například právě o informaci, že se kontakt sám odhlásil) a může dojít k opětovnému přihlášení kontaktů.

⚠️ Na odhlášené kontakty není povoleno další rozesílky odesílat.

Jestliže adresát klikne ve spodní části e-mailu na odkaz pro odhlášení, stává se odhlášeným kontaktem.

C) Vrácené/Odražené kontakty

Skupinu odražených kontaktů rozdělujeme na následující podskupiny:


I. Soft bounce adresy

Jedná se o dočasně vrácené adresy. Na uživatele se kampaň prozatím nedoručila. Aplikace vyvíjí během dne odeslání několik dalších pokusů, stejně tak následující dny. Nejčastějším důvodem pro vrácení adresy je přeplněná schránka příjemce nebo odmítnutí jeho přijímacího serveru.

Jestliže se tato skutečnost změní, e-mail se podaří doručit.

Soft bounce adresy jsou považovány za aktivní, platíte za ně a aplikace další kampaně na ně zkouší také odeslat.

II. Hard bounce adresy

Jestliže ovšem dlouhodobě nedaří Ecomailu vaše kampaně doručit, ze soft bounce adresy se stane hard bounce adresa. Tato adresa je považována ze neaktivní a již za ni neplatíte ani další kampaně na ně aplikace neodesíláte.

Další možností, kdy se adresa považuje za hard bounce je, když již neexistuje (zpravidla firemní adresy, kdy s odchodem zaměstnance jeho e-mailová adresa zaniká).

Nejčastější hlášky u vrácených/odražených kontaktů

 • Invalid recipient - uživatel na adrese cílové schránky neexistuje 

 • Mailbox full - cílová schránka je přeplněná 

 • DNS failure - nepodařilo se připojit k cílovému mailserveru, je možné že cílový mailserver je zablokován, neaktivní nebo dočasně nedostupný (z důvodu DNS problémů na straně příjemce)

 • Timeout - zprávu se nepodařilo doručit, cílový server nereaguje

 • Relaying denied - zpráva byla zablokována cílovým serverem,
  není povoleno do této schránky přijímat externí poštu 

 • Undetermined - neznámá chyba 

 • Mail Block - příjemcův server blokuje příchozí poštu, situace může být způsobena například tím, že je některá z domén na blacklistu, anebo z toho důvodu, že server příjemce přijímá pouze whitelistované adresy

 • Out of band - přijímací server zprávu zařadil do takzvaného "holding" stavu, kdy zatím zprávu ani nepřijal ani neodmítl, ale rozhodne o ní později 

 • Generic bounce - zpráva byla odmítnuta bez udaného důvodu 

 • Spam Content / Block - zpráva byla zablokována přijímacím serverem kvůli označení za spam; newsletter mohl být zablokován také ochrannými prvky schránky (antivir, spamový filtr,...)

 • Admin failure - newsletter nebyl doručen, protože kontakt v minulosti provedl odhlášení skrze List-Unsubscribe, nahlásil rozesílku jako spam, anebo mu rozesílka nemohla být doručena; rozesílka je zablokována rozesílacím serverem

 • Transient failure - znamená, že došlo k dočasnému výpadku na síti (například zpravidla kvůli tomu, že server příjemce byl přetížen)

Další důvody pro vrácení e-mailu naleznete v tomto článku.

Ecomail tak za vás provádí čištění databáze, aby rozesílka byla odeslána pouze na skutečné a aktivní adresy.

D) Spam stížnosti

Zde spadají kontakty, které samy vědomě označí váš e-mail za spam. Jedná se aktivitu konkrétní adresy.

Nejedná se o kontakty, kterým bylo sdělení doručeno do složky spam ve schránce.

E) Nepotvrzené

Jestliže využíváte proces double opt-in, tj. potvrzení odběru, kontakty, které prozatím e-mail nepotvrdily, se nachází právě v této složce.

Ve chvíli, kdy uživatelé e-mail pro potvrzení potvrdí, kontakt se ze složky Nepotvrzeno přesune do Aktivních kontaktů.

Než se tak stane, tak za tento kontakt neplatíte - není považován jako aktivní.
Nemůžete na něj zároveň poslat žádné jiné sdělení. Je tomu proto, že čekáte na jeho souhlas s rozesílkou. E-mail pro potvrzení se uživateli pošle do té doby pokaždé, kdy svou adresu vloží do formuláře. Tj. než se stane aktivním, může pokus o přihlášení se k odběru opakovat.

Nastavení DOI je z naší strany doporučeno - díky němu sbíráte do své databáze relevantní a existující kontakty. Podívejte se na tento článek, kde najdete maximum informací k nastavení.

2. Platba za kontakty

V případě, kdy pracujete v tarifním režimu, platíte vždy za počet aktivních kontaktů
v databázi

Odhlášené kontakty, hard bounce vrácené kontakty, spam stížnosti a nepotvrzené kontakty se do vaší měsíční nebo roční platby nezapočítávají.

 • Aktivní - kontakty, na které rozesíláte své kampaně (za tyto kontakty platíte)

 • Neaktivní - za tyto kontakty neplatíte, žádná další kampaň na ně nebude odeslána a proto je v aplikaci není potřeba mazat. Mezi ně tedy patří:

  Odhlášené - ty kontakty, které se z odběru odhlásily
  Odražené - neboli vrácené, hard bounce e-maily
  Spam stížnosti - označení za "spam" majitelem e-mailové adresy
  Nepotvrzené

Zajímá vás k doručitelnosti více? Podívejte se na náš webinář 👇

Schází vám v článku odpověď na vaši otázku? Napište nám na support@ecomail.cz

Dostali jste odpověď na svou otázku?