Integrace s Raynet

Propojte svůj účet v Ecomailu se svým účtem v CRM Raynet.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

RAYNET CRM je software pro podporu a řízení obchodu. Nabízí jednoduché ovládání, automatizaci rutinních činností a rychlejší správu obchodní agendy.
Přehled všech dostupných funkcí naleznete na webu CRM Raynet.

V tomto článku se dočtete:


Jak funguje integrace a proč ji začít používat? 👇

Jak integrace s Raynetem funguje a jaké funkce jsou Vám k dispozici?

Synchronizace kontaktů z Raynetu probíhá realtime. Kontakty se přenáší se štítkem "raynet", a pokud přidělíte další štítky v Raynetu, i ty se přenesou do Ecomailu. Pokud již zároveň kontakt v seznamu existuje (tj. při synchronizaci nalezneme identický e-mail v Raynetu a v Ecomailu), kontakt se nepřepíše (pouze mu přidáme štítek).

V poli "Zdroj kontaktu" se přenáší hodnota "raynet" - dle této informace lze kontakty také segmentovat:

Přenáší se kontaktní osoby a klienti.

Do Raynetu se zároveň propisují aktivity z odeslaných kampaní a automatizací a také štítky, které můžete kontaktům přidělovat v rámci automatizací. K aktualizaci těchto dat dojde každý den ráno.


Pokud je v účtu v Raynetu více vlastníků, přenášíme informaci o vlastníkovi do profilu kontaktu v Ecomailu. Mimo jiné přenášíme také ke klientům stav, vztah kontaktu a jazyk.

O všech funkcích se dozvíte více v tomto článku.

Jak Raynet s Ecomailem propojíte?

Přihlaste se do Raynetu a v pravém horním rohu klikněte na své jméno a zvolte "Nastavení".

V sekci "pro vývojáře" jsou k dispozici API klíče - API klíč budete potřebovat pro propojení svého účtu do účtu v Ecomailu, proto ho zkopírujte (příp. vytvořte nový).


V sekci podpora -> O aplikaci RAYNET CRM pak naleznete název instance, který budete při synchronizaci také vyplňovat.


V aplikaci Ecomail pak v pravém horním rohu klikněte na svou adresu, poté na správu účtu a poté na záložku integrace.
Klikněte na "Raynet" a zobrazí se Vám toto okno k vyplnění.

  • připojte jeden seznam kontaktů v Ecomailu
    (proč využívat jednotnou databázi kontaktů v aplikaci se dozvíte zde)

  • do uživatelského jména vložte e-mailovou adresu, pod kterou se přihlašujete do Raynetu

  • do Raynet API klíč vložte zkopírovaný API klíč z rozhraní Raynetu

  • do názvu Raynet instance vložte název instance (viz výše)

FAQ (často kladené dotazy)

Kde lze najít aktivity z e-mailové kampaně?

Po prokliku jednotlivých kontaktů vstoupíte do jejich detailu.

Zde v záložce "historie", sekce "historie" vidíte odeslané kampaně na příslušný kontakt a jeho aktivity v kampani.

Po prokliku vidíte souhrn aktivit.

Přes "statistika výsledků" se zároveň prokliknete na report kampaně v Ecomailu.

Jak funguje štítkování kontaktů?

V Ecomailu můžete zároveň kontaktům přiřazovat štítek (tag), který se objeví i u kontaktů v Raynetu.
Štítek přiřadíte přes automatizaci pomocí akcí "přidat/odebrat tag v Raynetu":

Štítky si pak stačí zobrazit v přehledu kontaktních osob (přes modré plus v modré liště nad přehledem kontaktů):

Pozor! Pokud dojde k úpravě štítků na úrovni Raynetu, štítky se v Ecomailu neaktualizují(u dalších údajů je oboustranný přenos funkční).

Kam se v Ecomailu přenese "vlastník" kontaktu?

V Raynetu může být několik vlastníků - každý z nich má pak vlastní kontakty.

Ecomail automaticky vytvoří vlastní pole "Vlastník" do Vašeho seznamu v Ecomailu.

Do tohoto pole se pak každému z kontaktů doplní jméno vlastníka (najdete pak v detailu kontaktů pod Vlastnosti seznamů -> Vlastník).

I podle toho pak můžete v aplikaci segmentovat.

Jak lze z Raynetu přenášet dvě e-mailové adresy?

V Raynetu lze v profilu kontaktu ukládat i druhý Email (Email 2 na prtsc).

Pokud chcete mít možnost přepsat do Ecomailu i druhý e-mail z profilu kontaktu, stačí, když aktivujete funkci "Přenášet obě e-mailové adresy z profilu kontaktu" na posledním místě v pop-up okně nastavení integrace v Ecomailu.

V takovém případě se automaticky vytvoří dva profily se stejnými informacemi z profilu, pouze s rozdílnou e-mailovou adresou (první kontakt bude mít e-mailovou adresu z pole "Email" a druhý kontakt z pole "Email 2" v Raynetu).

Dostali jste odpověď na svou otázku?