K čemu slouží Raynet?

RAYNET CRM je software pro podporu a řízení obchodu. Nabízí jednoduché ovládání, automatizaci rutinních činností a rychlejší správu obchodní agendy.
Přehled všech dostupných funkcí naleznete na webu CRM Raynet.

Jak integrace s Raynetem funguje a jaké funkce jsou Vám k dispozici?

Synchronizace kontaktů z Raynetu probíhá každý den ráno. Kontakty se přenáší se štítkem "raynet" (abyste poznali jeho zdroj) a pokud přidělíte další štítky v Raynetu, i ty se přenesou do Ecomailu. Pokud již zároveň kontakt v seznamu existuje (tj. při synchronizaci nalezneme identický e-mail v Raynetu a v Ecomailu), kontakt se nepřepíše (pouze mu přidáme štítek).

Přenáší se kontaktní osoby a klienti.

Do Raynetu se zároveň propisují aktivity z odeslaných kampaní a automatizací a také štítky, které můžete kontaktům přidělovat v rámci automatizací.
Pokud je v účtu v Raynetu více vlastníků, přenášíme informaci o vlastníkovi do profilu kontaktu v Ecomailu.

O všech funkcích se dozvíte více v tomto článku.

Jak Raynet s Ecomailem propojíte?

Pod svou e-mailovou adresou vstoupíte do správy účtu a klikněte na "nastavení".

V sekci "pro vývojáře" jsou k dispozici API klíče - API klíč budete potřebovat pro propojení svého účtu do účtu v Ecomailu, proto ho zkopírujte.

V sekci podpora -> O aplikaci RAYNET CRM pak naleznete název instance, který budete při synchronizaci také vyplňovat.

V aplikaci Ecomail pak v pravém horním rohu klikněte na svou adresu, poté na správu účtu a poté na záložku integrace.
Klikněte na "Raynet" a zobrazí se Vám toto okno k vyplnění.

  • připojte jeden seznam kontaktů v Ecomailu
    (proč využívat jednotnou databázi kontaktů v aplikaci se dozvíte zde)

  • do uživatelského jména vložte e-mailovou adresu, pod kterou se přihlašujete do Raynetu

  • do Raynet API klíč vložte zkopírovaný API klíč z rozhraní Raynetu

  • do názvu Raynet instance vložte název instance ze sekce podpora

Kde najdete aktivity z e-mailové kampaně?

Po prokliku jednotlivých kontaktů vstoupíte do jejich detailu.

Zde v záložce "historie", sekce "historie" vidíte odeslané kampaně na příslušný kontakt a jeho aktivity v kampani.

Po prokliku vidíte sourhn aktivit.

Přes "statistika výsledků" se zároveň prokliknete na report kampaně v Ecomailu.

Štítkování kontaktů

V Ecomailu můžete zároveň kontaktům přiřazovat štítek (tag), který se objeví i u kontaktů v Raynetu.
Štítek přiřadíte přes automatizaci pomocí akcí "přidat/odebrat tag v Raynetu":

Štítky si pak stačí zobrazit v přehledu kontaktních osob (přes modré plus v modré liště nad přehledem kontaktů):

Vlastník

V Raynetu může být několik vlastníků - každý z nich má pak vlastní kontakty.

Ecomail automaticky vytvoří vlastní pole "Vlastník" do Vašeho seznamu v Ecomailu.

Do tohoto pole se pak každému z kontaktů doplní jméno vlastníka (najdete pak v detailu kontaktů pod Vlastnosti seznamů -> Vlastník).

I podle toho pak můžete v aplikaci segmentovat.

Našli jste odpověď?