Všechny sbírky
Automatizace
Obecné
Jak tvořit a spravovat automatizace
Jak tvořit a spravovat automatizace

Jak vytvořit automatickou kampaň v našem drag & drop editoru, jak automatizace testovat a dále upravovat.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Před tvorbou jakékoliv automatické kampaně si rozmyslete scénář a strategii automatizace, abyste věděli, čeho chcete dosáhnout a jak podle toho automat nastavit. 👍

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

Jako první volíte seznam kontaktů, pro který se bude Automatizace spouštět. To je jeden z důvodů, proč je lepší v aplikaci udržovat pouze jeden seznam kontaktů a ten dále segmentovat podle potřeby. Pokud máte vytvořeno více seznamů a chcete spustit automatizaci pro všechny, bude nutné seznamy sloučit do jednoho nebo Automaty duplikovat.

Automatizaci vytvoříte v sekci "Automatizace".

V základním nastavení Automatizace nastavujete:

 • Název Automatizace - pro vaši orientaci, adresáti jej neuvidí

 • Frekvence spouštění - zde nastavujete, kolikrát se má Automatizace pro kontakty spustit, a volíte mezi:
  - Spustit jednou - spustí se pro každý kontakt pouze jednou, tj. pokud již kontakt jednou Automatizací prošel, nestane se, že by do něj nyní spadnul znovu
  TIP: Ideální pro Uvítací neboli Welcome kampaň, neboť kontakt je nový vždy jen jednou
  - Spustit několikrát - spustí se pokaždé, když kontakt splní podmínku, která spouští Automat (trigger) a již tuto automatizaci dokončil. Nespustí se tedy znovu pro kontakt, který ještě automatizaci nedokončil a pořád v ní je.
  TIP: Typický pro svátkovou a narozeninovou automatizaci, automatizaci opuštěného košíku apod.
  - Spustit několikrát a paralelně - automatizace se spustí pokaždé, když kontakt splní podmínku, která spouští Automat (trigger), a to i když se již v Automatizaci nachází a ještě jí nedokončil
  TIP: Např. Automaty, které jsou vícekrokové a reagují např. na nákup kontaktu a vyžadují hodnocení vždy konkrétního produktu

 • Seznam - připojujete již vytvořený seznam kontaktů, pro které se má Automat spouštět. Po vytvoření již nejde zpětně seznam kontaktů měnit.

Po vytvoření samotné Automatizace nastavujete její "scénář", tedy to, jak bude Automat pro kontakty probíhat.

Můžete si vybrat některý z předpřipravených scénářů automatizací, nebo si automatizaci vytvořit dle vašich představ v builderu automatizací zvolením možnosti "Prázdná automatizace".

Tvorba automatizace

Nejprve volíte "trigger", tedy to, co Automatizaci pro daný kontakt spustí.
Triggerů můžete přidat i více, pokud chcete, aby se Automatizace spouštěla pro kontakty při více událostech:

A podle čeho trigger vybrat?

 • Přihlásí se do seznamu - pro Uvítací/Welcome kampaň, tj. Automat se spouští pro kontakty, které se přihlásily (zaregistrovaly) do seznamu kontaktů (např. přes formulář)
  TIP: pro kontakty z ručního importu tento Automat spouštíte ještě pomocí zakliknutí "Automatizace" v druhém kroku importu -> automaticky se Automat nespouští proto, že můžete importovat i starší kontakty

 • Otevře e-mail - využijte, pokud chcete navázat na odeslanou běžnou kampaň -> nastavíte Automatizaci a poté odešlete běžnou kampaň (do triggeru lze vybrat i tzv. "draft", tj. předpřipravenou kampaň)

 • Klikne v e-mailu - využijte, pokud chcete navázat na odeslanou běžnou kampaň -> nastavíte Automatizaci a poté odešlete běžnou kampaň (do triggeru lze vybrat i tzv. "draft", tj. předpřipravenou kampaň)

 • Navštíví stránku - Automat spouští návštěva webu kontaktu
  (pouze v tarifu Marketer+ a při funkční integraci)

 • Je přidán tag/je odebrán tag - Automat je spuštěn ve chvíli, kdy je ke kontaktu přidán tag jiným automatem nebo speciálním merge tagem *|ECM_ADDTAG_mujtag|*

 • Nastane výročí data - pro svátky, narozeniny a další výročí (například i data výročí ve vlastním poli), ignoruje se rok

 • Nastane přesné datum - jakmile nastane konkrétní datum (tj. vč. roku), které je u kontaktu (nepoužívat pro svátek nebo narozeniny)

 • Spustit opakovaně - Automatizace se spustí každý den a kontroluje nastavenou podmínku (vl. pole nebo nákupní chování apod.)

 • Nakoupí - Automat spouští nákup kontaktu
  (pouze v tarifu Marketer+ a při funkční integraci)

 • Nastane vlastní událost - spustí se v případě, že kontakt realizuje zvolenou akci na webu (např. spustí video na vašem webu)
  TIP: používá se také pro Automatizaci opuštěného košíku

 • API trigger - pro Automatizaci, kterou chcete spouštět přes API

Po volbě triggeru (spouštěče) jej přetáhněte do plochy tvorby Automatizace.
Na trigger potom navážete další "akce", které se v Automatizaci pro kontakty (které splnily trigger) mají stát:

Rozlišujeme mezi akcemi, které se týkají "odeslání", samotné "Automatizace" a týkající se samotného "kontaktu".

Vybíráte z událostí:

 • Odeslat e-mail - vybíráte z vámi vytvořených šablon v sekci "Šablony"

 • Odeslat SMS - předchází nákup SMS kreditů

 • FB Messenger zpráva - využijte v Uvítací kampani, pomocí FB scriptu

 • Odeslat dopis - pro odeslání dopisu kontaktujte podporu na support@ecomail.cz

 • Odeslat data na webhook - více v integraci

 • Počkat - kontakt "počká" zvolený čas, než se posune dále v Automatizaci

 • Přidat podmínku - podmínky lze volit dle nejrůznějších kritérií, podobně jako v segmentaci

 • Spustit jinou automatizaci

 • Ukončit automatizaci

 • Přihlásit do jiného seznamu kontaktů, než pro který se spouští příslušný automat

 • Odhlásit ze seznamu

 • Upravit kontakt

 • Přidat či odebrat tag

 • Přidat poznámku

 • Přidat či odebrat z FB Custom Audience - Facebook Custom Audience neboli vlastní okruh kontaktů

Při tvorbě automatizace úplně od začátku vám při práci poradí i naše mini nápovědy:

Můžete samozřejmě přidávat více akcí a tvořit tak komplexní "strom Automatizace".

Před spuštěním doporučujeme každou Automatizaci otestovat -> to můžete učinit po kliknutí na sekci "Testování" v daném Automatu.

Pro účely testování bude vámi zadaný e-mail vložen do připojeného seznamu.
Každý krok čekání bude pro pohodlné testování zkrácen na 5 minut.
V případě, že se již zadaný e-mail v automatizaci nachází a je aktivní, bude z automatizace odstraněn a bude pro něj tato automatizace spuštěna znovu od začátku.

Pokud je Automat v pořádku, vpravo nahoře kliknete na "Spustit kampaň".

Nyní je Automatizace aktivní a jakmile některý z kontaktů splní spouštěč (trigger), spustí se pro něj vámi vytvořená automatická kampaň.

Pro další úpravy již spuštěné automatizace je vždy potřeba automatizaci pozastavit.

TIP: Podívejte se na pár příkladů automatizací nebo na to, jak číst reporty Automatizací.

Funkce "automaticky rozmístit prvky"

Aby se vám jednotlivé kroky v automatizaci seřadily dle relevantnosti a nepřekrývaly se, využijte funkce automatického rozmístění. Toto tlačítko naleznete při úpravě automatizace v levém horním rohu viz. prtsc výše.

Takto vypadá automatizace před využitím tlačítka srovnat. ⬇

Automatizace po srovnání.⬇

Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, tak se neváhejte obrátit na naši podporu >> support@ecomail.cz 😊


Dostali jste odpověď na svou otázku?