Všechny sbírky
Automatizace
Obecné
Varianty e-mailů v automatizaci
Varianty e-mailů v automatizaci

V automatizaci můžete nastavit podmínku a podle toho, kterou kontakt splní, se mu pošle příslušná varianta e-mailu.

Daniela Esterová avatar
Autor: Daniela Esterová
Aktualizováno před více než týdnem

Varianty e-mailů v automatizaci vám umožní vytvoření více e-mailů, pomocí kterých můžete zasílat personalizované e-maily na základě splněné podmínky u kontaktu – díky této funkci tak můžete řešit několik podmínek v jedné akci automatizace a nemusíte tak vytvářet složité větve automatizace.

V tomto článku naleznete:

Co jsou varianty e-mailů v automatizaci?

Už v rámci jedné akce v automatu můžete nastavit, jaký e-mail dorazí kontaktu, který u vás zakoupil, nebo tomu, kdo pravidelně otevírá vaše newslettery.

Zároveň nejste omezeni počtem variant a je tedy na vás, kolik možných podmínek - a tedy i personalizovaných e-mailů si připravíte.

Jak jednotlivé varianty nastavit

Pro nastavení variant vstupte do úpravy automatizace. Z levého sloupce zvolte z akcí "Zaslat e-mail" a přetáhněte akci do editoru automatizací (pokud si nejste jistí, jak s builderem pracovat, podívejte se třeba na tento článek). Na akci v poli automatizace klikněte.

Otevře se nastavení, kde můžete aktivovat funkci, pomocí které se v této akci bude posílat více variant e-mailu:

Po zaškrtnutí této možnosti se podoba okna změní a umožní přidání dalších variant newsletteru.
V rámci nastavení automaticky vidíte výchozí variantu - ta se zašle všem kontaktům, které splnily více podmínek najednou, anebo nesplnily žádnou z podmínek:

Jakoukoliv další variantu přidejte pomocí tlačítka "Přidat další variantu".

Varianty vybíráte kliknutím na variantu, která otevře nastavení pro daný e-mail. Variantu je vždy možné vypnout kliknutím na zaškrtávací tlačítko:

Takto odškrtnutá varianta v editoru zůstane, nedojde však k jejímu zaslání i v případě, že by kontakt splňoval její podmínku.

Jako první nastavujete podmínku, kterou musí kontakt splnit, aby mu varianta e-mailu byla zaslána - platí zde stejná logika jako u segmentů.

Pro odstranění varianty stačí variantu otevřít a kliknout na tlačítko "Odstranit variantu". Odstranění varianty nelze vrátit zpátky.

V horní části můžete variantu libovolně pojmenovat - pojmenování uvidíte pouze vy a slouží pro orientaci v nastaveném scénáři.

Nastavení newsletteru je dále stejné - pro každý e-mail lze zvolit jiný předmět, šablonu i e-mail odesílatele. Pro e-mail odesílatele ale platí podmínka ověřené domény.

Reporting variant e-mailů

Pro lepší orientaci v rámci reportů můžete u konkrétních e-mailových adres sledovat, jaká varianta e-mailů jim byla odeslána.

Informace naleznete v sekci Aktivity → Doručeno.

Názvy e-mailů pak obsahují název "Varianta" + pořadové číslo varianty, příp. "Výchozí varianta".

Seznam si pak můžete exportovat a dále jej vyhodnocovat v rámci programů typu Excel.


💭 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na chatu, anebo na e-mailu support@ecomail.cz.

Dostali jste odpověď na svou otázku?