Všechny sbírky
Automatizace
Obecné
Slevové kupóny v automatizaci
Slevové kupóny v automatizaci

Jak nahrát a využít slevové kupóny pomocí automatizace. Manuální import nebo import přes API. Datum platnosti slevového kódu.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete odesílat zákazníkům unikátní slevové kupóny, můžete si je z e-shopu jednoduše nahrát do Ecomailu a kupóny rozposlat pomocí automatizace.

Záložku slevové kupóny naleznete v horním černém menu pod záložkou "Další", sekce Slevové kupóny (tato funkce je dostupná pouze v tarifu Marketer+).


Před importem do aplikace

 • Ve správě slevových kupónů můžete vytvářet nové složky, které lze pojmenovat dle libosti, a používat tak v automatizacích různé kupóny. Ke každé složce je přiřazen vlastní merge tag, který vložíte do šablony e-mailu. Díky němu dochází k odeslání unikátního kupónu z dané složky.

 • Pozor na to, že unikátní slevové kupóny je možné odesílat pouze v automatické kampani. V běžné kampani je možné využít jedině univerzální slevový kód - do šablony vpíšete text jednotného kódu, který lze použít vícekrát.

 • Důležité je při tvorbě šablony myslet na to, z jaké složky si přejete kupóny čerpat a vložit relevantní merge tag, který se k dané složce vztahuje a bude z ní slevové kupóny čerpat.

 • Expiraci kupónů, výši slevy, možnost opakovaného užití apod. nastavujete na vašem e-shopu, kde dojde i k jeho uplatnění.

 • Slevové kupóny jsou čerpány dle data vložení - pokud tedy budete složky kupónu pravidelně doplňovat, budou jako první odesílané starší kupóny ve složce.

Datum platnosti

Ke kupónům lze také přidat datum platnosti, které se do šablony propíše ve formátu dd.mm.rrrr.
Aplikace je zároveň nastavena tak, že začne v den platnosti od 12:00 automaticky kupóny mazat - na to vás upozorníme v notifikaci a v e-mailu (všem administrátorům) 3 dny a 1 den před skončením platnosti kupónů.

U kupónů, které dosud nebyly odeslány, je možné expiraci také upravovat:
a) ve složce přes "prodloužit platnost kupónů"
b) v API přes parametr "update existing" (viz níže)

Datum expirace je možné zasílat v těchto formátech:

 • YYYY-MM-DD

 • DD-MM-YYYY

 • DD.MM.YYYY

Import kupónů

Slevové kupóny jsou zařazeny do složek pro snadnější orientaci. Pro nahrání můžete vybrat buď složku Výchozí nebo klikněte na Přidat složku a vytvoříte si svou vlastní -> tak můžete mít v různých složkách rozdílné kupóny (např. s rozdílnou výší slevy nebo platností). Každá složka má svoje ID (které je viditelné v url).

Import pak lze provést:
a) manuálně
V konkrétní složce zvolíte Importovat slevové kupóny a přímo vložíte obsah do textového pole nebo nahrajete csv soubor, který kupóny obsahuje (sloupec slevových kódů, kód na každém řádku).

Pro nahrání klikněte na Nahrát kupóny.

b) přes API
Slevové kupóny lze také importovat přes API.

{
"folderId": 1,
"codes": [
"kod1",
"kod2",
"kod3",
"kod4"
],
"valid_until": "YYYY-MM-DD",
"update_existing": false
}


U kupónů, které dosud nebyly odeslány, je možné expiraci také upravovat. Veškeré informace k requestu naleznete v naší API dokumentaci.

Datum expirace je možné zasílat v těchto formátech:

 • YYYY-MM-DD

 • DD-MM-YYYY

 • DD.MM.YYYY

Formát kupónu záleží na vás. Řídit se bude především tím, jak máte nastaven systém kupónů ve svém e-shopu apod.
Typicky jde však o kombinaci textu a čísel nebo číselnou řadu - ale nezapomeňte, že maximální hodnota proměnné typu int (tj. číslo) je 2147483647.

Merge tagy

*|ECM_COUPON|* propíše kód prvního dostupného slevového kupónu 
z výchozí složky
*|ECM_LAST_COUPON|* propisuje poslední vygenerovaný kód kupónu pro
konkrétní kontakt
*|ECM_COUPON_EXPIRATION|* propíše vypsané datum platnosti

Merge tag pro slevový kupón lze dále rozšířit podle toho, v jaké složce se kupóny nachází:

*|ECM_COUPON|* kupón z výchozí složky
*|ECM_COUPON_1|* kupón z další nově vytvořené složky
*|ECM_COUPON_2|* kupón z další nově vytvořené složky
...

Připomenutí posledního kupónu

Chcete kontaktu připomenout poslední kupón, který jste mu odeslali? Vložte merge tag do šablony v automatu, a kontaktu se do e-mailu (nebo SMS) propíše poslední zaslaný kupón.

*|ECM_LAST_COUPON|*


Tvorba šablony a nastavení automatizace

Šablonu e-mailu nebo SMS, která bude použita v automatizaci, musí obsahovat konkrétní merge tag pro slevový kupón z příslušné složky:

pro složku Výchozí je nastaven merge tag: *|ECM_COUPON|*
pro ostatní složky (Vámi vytvořené) se pro rozlišení za merge tag přidává číslo,
tj. např. *|ECM_COUPON_1|*

Jakmile bude v šabloně příslušný merge tag použit několikrát (např. v předmětu, v textovém bloku, na tlačítku), propíše se vždy příslušný kupón pro daný kontakt (tj. jeden stejný kód kupónu).


Použité merge tagy v šabloně

Šablona odeslaná z automatizace (s propsanými hodnotami)

Nastavení automatizace

V automatizaci bude jednou z akcí odeslání e-mailu nebo SMS s merge tagem slevového kupónu.

Vytvořte automat s libovolným triggerem, a v jedné z akcí vyberte možnost "odeslat e-mail" (nebo "SMS") a vyberte šablonu e-mailu s použitým merge tagem pro slevové kupóny (vpište merge tag do znění SMS zprávy).

Notifikace

Aplikace Vás sama upozorní, pokud kupóny dochází a je tak na čase nahrát nové.

U výchozí složky se upozornění pošle všem adminům automaticky do e-mailu a aplikace při posledních 15 % kupónů.

U ostatních složek (Vámi vytvořených) lze nastavit vlastní počet kupónů, u kterého chcete být notifikací upozorněni. Ta se tak pošle všem adminům automaticky do e-mailu a aplikace, pokud ve složce zůstane zvolený počet kupónů.

TIP: Nastavte tak počet kupónů podle toho, kolik se jich ve vašem automatu běžně odešle - větší klienti, kteří odesílají i stovky kupónů denně, nastaví např. limit 1 000. Těm, kteří mají v databázi stovky kontaktů, stačí např. 50. Tak stihnete včas nahrát nové, než kupóny ve složce dojdou na 0.

Fungování & reporting

Mazání kupónů

Pokud chcete smazat všechny zbývající kupóny, které máte nahrány v dané složce, stiskněte tlačítko Smazat zbývající kupony.

Hledání

Pomocí hledání můžete dohledat konkrétní kupón nebo e-mailovou adresu, na kterou kupon dorazil.

Graf použití

V záložce slevové kupóny můžete vidět čísla jak odeslaných kupónů, tak těch které máte k dispozici. Kupón lze vyhledat podle kódu i e-mailové adresy, na který byl zaslán. Na grafu máte zobrazený měsíční přehled odeslaných kupónů včetně těch posledních odeslaných (komu, v jaký čas a konkrétní kupón).

Dostali jste odpověď na svou otázku?