Pokud chcete v Ecomailu spravovat více účtů a mít ke všem jednoduchý přístup z jednoho hlavního účtu, můžete pracovat v tzv. Agenturním účtu. Tento typ účtu je vhodný nejen pro agentury, ale pro všechny, kdo mají dva a více účtů u Ecomailu.

O přepnutí do agenturního režimu můžete zažádat přímo v aplikaci, ve správě účtů
v sekci "uživatelé":

Můžete nám napsat i na support@ecomail.cz. Prosím, napište nám název účtu a e-mail, pod kterým se do účtu přihlašujete. Účet zapneme a můžeme společně probrat další postup.

Do účtu se přihlásíte klasickou cestou. Pokud budete přidávat další podúčty, stačí kliknout na váš e-mail a místo správy účtu vybrat správu agentury.

V sekci "Klienti" můžete přidat další podúčty, do kterých se budete přihlašovat
z agenturního účtu. Podúčty mají stejné vlastnosti jako klasické účty.
Můžete se do nich tedy přihlásit a v sekci "Uživatelé" přidávat libovolný počet dalších uživatelů s různými právy, kteří budou mít přístup pouze do daného účtu.

V sekci "Nastavení" můžete přidat název agentury a její logo. Po přihlášení do podúčtu je tak viditelné, že účet spravujete vy.

Možnosti platby, zvýhodnění pro agenturní účty

Pro každý účet, včetně agenturního, můžete vybrat jiný tarif dle počtu kontaktů
a funkcí, které chcete pro daný účet využívat. Fakturace taktéž probíhá pro každý účet zvlášť.

Pro výhody agenturních účtů nás kontaktujte na support@ecomail.cz.

U kreditového režimu máte možnost v hlavním agenturním účtu zakoupit kreditový balíček a kredity pak libovolně alokovat do podúčtů. Stačí podúčet rozkliknout přes jeho název a počet kreditů uložit. Stejně tak můžete z podúčtu vrátit kredity zpět do hlavního účtu.

Přenos šablony z jednoho účtu do dalších

Pokud si přejete přejete mezi jednotlivými účty přenášet již vytvořené šablony, učiníte tak jednoduše pomocí exportu šablony ve formátu JSON a jejím opětovným nahráním v tomto formátu do dalších účtů.

Našli jste odpověď?