S technologií RSS feedů se nejčastěji potkáte při získávání informací z webových stránek, zejména pak článků. Integrace RSS feedů umožní výpis nových článků do vašich newsletterů. V rámci automatizací lze zasílat nové články pravidelně ve vybrané dny.

Co v nápovědě naleznete:

  1. Co je to RSS feed a jaké lze použít formáty?

  2. Jak lze RSS feed importovat do Ecomailu?

  3. Vytvoření automatizace s RSS feedem

    1. RSS feedy za pomoci merge tagů

    2. blok "Článek" v editoru šablon


Co je to RSS feed a jaké lze použít formáty?

RSS feed je pevně strukturovaný soubor ve formátu XML, díky kterému lze data z vašich článků pohodlně publikovat i na jiných platformách. Pro správné užití RSS feedu je třeba, aby vyhovoval specifikaci XML 1.0. XML soubor se generuje z backendu vašich stránek, proto se doporučujeme obrátit na vašeho správce webu.

Jak upravit strukturu XML souboru pro vložení do Ecomailu:

<item> 
<title></title> - název článku
<link></link> - odkaz na článek
<description></description> - perex - lze z něj získat i obrázek článku, pokud je uveden v <![CDATA[<img src="link na obrázek"/>
<pubDate></pubDate> - datum zveřejnění článku
<thumb></thumb> - alternativní možnost, jak vkládat obrázek článku <category></category> - kategorie, může jich být vice
<comments></comments> - URL odkaz na komentáře pod článkem
<dc:creator></dc:creator> - autor článku
</item>

Jak lze RSS feed importovat do Ecomailu?

Do Ecomailu lze vložit soubor zpravidla s koncovkou .xml. URL odkaz feedu vložte do sekce Další → RSS feedy.

Klikněte na zelené tlačítko a vložte URL adresu vašeho RSS feedu:

RSS feed uložte a vyčkejte, než dojde k synchronizaci. U větších souborů může tato akce několik minut trvat.

Vytvoření automatizace s RSS feedem

V sekci "Automatizace" vytvořte novou automatizaci. Pojmenujte ji a vyberte seznam kontaktů, na které bude automatizace články zasílat. Frekvenci automatizace nastavte na "Spuštěna několikrát".

Do nově vytvořené automatizace vložte trigger "RSS feed":

Trigger pro RSS feed umožňuje zvolit jeden z nahraných feedů, čas, od kterého se bude automatizace pravidelně spouštět, frekvenci (v jaké dny se bude automatizace opakovat) a dále lze zvolit již vytvořený segment kontaktů, anebo lze specifikovat podmínku, na které kontakty se má automat spouštět.

POZOR: Automatizace se bude spouštět jen v případě zveřejnění nového článku. Pokud nedojde ke zveřejnění nového článku, automatizace se NESPUSTÍ.

Takto je automatizace připravena pro zasílání RSS feedů. Lze ji otestovat vložením vašeho kontaktu do záložky "Testování":

RSS feedy v šabloně

a) RSS feedy za pomoci merge tagů (dostupné pouze v automatizaci)

RSS feedy lze do šablony vložit za pomocí merge tagů.

Merge tagy pro výpis dat z RSS feedu:

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].title|* - Nadpis článku

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].comments|* - Komentáře ke článku

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].description|* - Popis článku

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].url|* - Odkaz na článek

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].imgurl|* - URL obrázku

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].category|* - Kategorie článku

*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].creator|* - Autor článku

Vypsat lze v automatizaci až 5 článků.

❗ Pokud v description článků pracujete s HTML, využijte zápis se třemi hvězdičkami ***|ECM_LATEST_ARTICLE[1].description|***

Zápis článku pomocí merge tagů v šabloně:

Obrázek z merge tagu do šablony vložíte za pomocí následujícího tagu, který vložte do zdrojového kódu textového bloku (< >), anebo skrze HTML blok:

<img src="*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].imgurl|*" alt="*|ECM_LATEST_ARTICLE[1].title|*">

Příklad odeslaného RSS feedu v e-mailové schránce:

Merge tagy lze rovněž uvádět v podmíněném tvaru, viz například:

Před každým spuštěním automatu se však RSS feed aktualizuje, články by tedy měly být neustále k dispozici.

b) blok "Článek" v editoru šablon

Články je možné do newsletteru přidat také za pomocí bloků v šabloně.

POZOR: S blokem "Článek" lze pracovat v jednorázových kampaních i automatizacích!

Blok přetáhněte do editoru. Zobrazí se jeho výchozí nastavení:

Klikněte na blok a v levém menu zvolte feed, ze kterého si přejete získat článek:

Po načtení článku je možné udělat libovolnou úpravu jednotlivých částí v levém menu (titulek, perex, tlačítko,...) - úpravy se posléze přenesou i do dalších bloků!

Jednotlivé části bloku lze v editoru skrývat:

Tuto funkci využijete například pokud chcete zobrazit jen některé bloky, anebo pokud ve feedu nepřenášíte všechny parametry.

Našli jste odpověď?