Pokud chcete kromě e-mailů zasílat také SMS, ukážeme si v pár krocích, jak na to.

V tomto článku se dozvíte:
1. SMS kredity v aplikaci
2. Tvorba SMS kampaně
Nastavení kampaně, název SMS odesílatele, vlastní název SMS odesílatele, principy nastavení SMS.
3. Odhlášení z SMS zprávy

Merge tag, pohled právníka, odhlásit ze všech seznamů.

4. Segmentace podle statusu


1. SMS kredity v aplikaci

Pro rozesílání SMS je zapotřebí:

  • v Ecomailu pracovat v placeném režimu

  • v databázi mít vložená telefonní čísla ve formátu například: +420XXXXXXXXX, více informací zde

  • zakoupit SMS kredity samostatně (zakoupíte je pod správou účtu, v sekci "přehled účtu")

V případě koupi SMS kreditů platí, že 1 kredit = 1 Kč bez DPH.
Minimální množství SMS kreditů k zakoupení je 500 kreditů za částku 500 Kč bez DPH. Nákup kreditů provedete kartou online nebo vám vystavíme fakturu. V případě zájmu o fakturu nás kontaktujte nás na support@ecomail.cz.


Česká republika 0.8 kreditů / 1 SMS
Slovensko 1.1 kreditů / 1 SMS
Maďarsko 1.6 kreditů / 1 SMS
Polsko 1.1 kreditů / 1 SMS 


Přehled zbývajících SMS kreditů naleznete ve Správě účtu.

2. Nastavení SMS kampaně

V horním menu klikněte na možnost “Kampaně”.

Vyberte možnost SMS kampaň a vepište její název.

Vyberte seznam kontaktů, segment, nebo kombinaci seznamů, na které budete chtít SMS kampaň odeslat. 

V dalším kroku vytvoříte obsah SMS zprávy. Aplikace automaticky počítá počet znaků.

⚠️ Upozornění: Pro SMS kampaně je defaultně nastavený název odesílatele ZPRAVA.

Název je sdílený mezi všemi klienty. Pro co nejlepší doručitelnost a reputaci i SMS kampaní, využijte vlastní název odesílatele, který na vaší žádost upravíme. Návrh jména odesílatele musí schválit telefonní operátoři. Celý proces proto může trvat až 30 pracovních dní. Vlastní jméno odesílatele je zpoplatněno registračním a pravidelným měsíčním poplatkem. Pro více informací nás kontaktujte na support@ecomail.cz.

Tipy pro obsah SMS kampaně:

  • Maximální délka SMS je 160 znaků pro zprávy NEobsahující diakritiku nebo symboly (např. €) a 70 znaků pro zprávy s diakritikou.

  • Pokud používáte merge tagy, délka SMS se může pro každý kontakt lišit - proto doporučujeme testovat a zohlednit skutečnost, že některým kontaktů se obsah rozdělí do dvou zpráv ( například: pro VOKATIV se jednomu kontaktu propíše "Anno", druhému "Marketo" -> připočítává se tak ke zprávě různý počet znaků).

  • Každá SMS by správně měla obsahovat informaci o tom, že je obchodním sdělením.

V kroku testování můžete svou kampaň otestovat na vlastním telefonním čísle. Při testování kampaně však nebudou merge tagy fungovat (protože je nelze propsat ostrou hodnotou z profilu kontaktu). Znění SMS tedy bude přesně takové, jak vidíte v režimu tvorby kampaně.

V předposledním kroku tvorby vidíte shrnutí celé kampaně - příjemce kampaně, jméno odesílatele a text zprávy. Kampaň můžete odeslat ihned nebo naplánovat odeslání na libovolný den i hodinu.

Aplikace Vás případně upozorní i na to, pokud na daný počet kontaktů není v účtu dostatek kreditů.

Posledním krokem je samotné odeslání kampaně.


3. Odhlášení v SMS kampani

Kontakt musí mít možnost se z SMS kampaní odhlásit. Můžete tedy do zprávy vložit relevantní text společně s merge tagem:

*|UNSUB|*

V odeslané SMS kampani se namísto merge tagu propíše odkaz pro odhlášení:

TIP: Do počtu znaků se započítá 9 znaků merge tagu, nikoliv výsledný odkaz.
Před samotný odkaz přidejte vlastní relevantní text, aby příjemce pochopil, že přes odkaz se může odhlásit - v tomto případě "Odhlášení z SMS".

V aplikaci je poté vidět odhlášení z SMS sdělení (tedy nikoliv automaticky i z obchodních sdělení z newsletteru, z kterého se naopak může kontakt odhlásit v každé přijaté e-mailové kampani) přímo v profilu kontaktu - i s informací, z jaké SMS kampaně odhlášení proběhlo a kdy.

a) v přehledu

b) v detailu u seznamu kontaktů

⚖️ Pohled právníka

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti stanoví, že je možné využít elektronického kontaktu zákazníka pro šíření obchodních sdělení za předpokladu, že zákazník "má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy."

Odhlášení z více seznamů

Pokud z nějakého důvodu v aplikaci pracujete s více seznamy kontaktů, doporučujeme v každém z nich v nastavení seznamu aktivovat funkci, která se postará o to, že pokud se kontakt odhlásí (jak z SMS, tak z e-mailu) z jednoho seznamu, automaticky se odhlásí ze všech ostatních seznamů:

To se samozřejmě netýká případů, kdy je více seznamů např. z důvodu jazykových mutací nebo odlišných databází.

4. Segmentace podle SMS statusu

Odhlášené kontakty můžete také jednoduše segmentovat. Využijte k tomu podmínku V kampani -> Odhlásili se z SMS kampaní.

K dispozici je i obrácená podmínka V kampani - Přihlášení k odběru z SMS kampaní. To jsou tedy ty kontakty, které se (zatím) v SMS kampani neodhlásily.


Našli jste odpověď?