Všechny sbírky
Automatizace
Modelové příklady automatů
Reaktivace neboli reaktivační automatická kampaň
Reaktivace neboli reaktivační automatická kampaň

Oslovte neaktivní kontakty pomocí automatické reaktivace a udržujte tak svou databázi příjemců stále aktuální a relevantní.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Neaktivní kontakty neboli “mrtvé duše”, které Vaše sdělení dlouhodobě neotvírají a neproběhla u nich ani žádná jiná aktivita, se můžete pokusit znovu zaujmout pomocí tzv. reaktivační kampaně, a příp. je i automaticky z databáze odhlašovat.


Proč je potřeba kontakty reaktivovat

Databáze příjemců e-mailingu se po odeslání několika kampaní rozdělí na ty, kteří e-mailing čtou rádi a často, nebo např. na kontakty, které otevírají jen některé e-maily. Přirozeně se ale objeví v databázi i ti, kteří Váš e-mailing nečtou vůbec. Tyto kontakty považujeme za neaktivní a pracujeme s nimi jinak, než s ostatními kontakty.

Část z nich totiž neaktivními zůstane navždy. To poznáte tak, že nikdy neotevřeli nebo už nadále neotevírají žádný z Vašich e-mailů.
Jsou velmi podobní těm, kteří se odhlásí - až na to, že tyto kontakty právě tento krok nikdy neudělají (např. proto, že už e-mailovou schránku nepoužívají nebo e-mailing jednoduše ignorují).

V takové Automatizaci budou některé kontakty opět aktivovány a ty, u kterých se to nepodaří, budete moci z odběru e-mailů automaticky odhlásit. Díky tomu je databáze pořád aktualizovaná a výsledky mailingu jsou relevantní - neaktivní kontakty nezkreslují metriky otevření a prokliknutí mailů.

Jak má reaktivační automat vypadat

Protože reaktivací oslovujete kontakty, které dlouhodobě e-mailing nezaujal nebo je nezajímá, je potřeba reaktivační kampaň nastavit tak, aby efektivně a účinně oslovila toto publikum. V reaktivaci se doporučuje použít speciální obsah (který není v běžných kampaních) a v četnosti e-mailů se zaměřit na kvalitu, ne kvantitu.

 • Automat tedy většinou spouští podmínka, která vybírá kontakty, které se registrovaly už před nějakou dobou a zároveň dlouhodobě e-mailing neotevírají.
  Tyto kontakty jsou tedy v databázi už určitý čas a za tento čas neotevřely žádný e-mail, příp. e-mailing otevíraly dříve, ale po nějaké době přestaly.

 • Typicky následuje akce odeslání e-mailu, který obsahuje speciální obsah (nabídka personalizace zasílaného obsahu, sleva apod.)

 • a akce počkat, např. 14 dní. Kontaktu tak dorazí váš speciální reaktivační e-mail a "má" 14 dní na to, aby na něj zareagoval.

 • Proto je pak v automatu přidána další podmínka, která kontroluje, zda kontakt za "odčekanou dobu" (v tomto případě 14 dní) na e-mail reagoval nebo nikoliv.

 • Pokud e-mail otevřel, postačí většinou automat ukončit, protože se podařilo splnit cíl automatizace (příp. můžete kontaktu před ukončením přiřadit štítek, pokud chcete mít zaznamenané, že kontakt automatem prošel a byl reaktivován).


  Pokud e-mail neotevřel, můžete poslat další e-mail, v kterém už ovšem ideálně kontaktu oznámíte, že jej automaticky odhlásíte, protože mu dále nechcete odesílat něco, co ho nezajímá.
  Máte možnost přidat do e-mailu tlačítko, na které stačí kliknout, pokud chce kontakt e-mailing nadále dostávat a nechce být odhlášen - na tlačítko pak přidejte odkaz, nebo odkaz a označení kontaktu štítkem po kliknutí (více v článku o štítcích):

💡 Tipy pro tvorbu:

 • Frekvenci spuštění Automatizace volte podle toho, zda kontakty budete chtít reaktivovat “několikrát” (pak je ale potřeba obsah e-mailů pravidelně měnit) nebo “pouze jednou” (pak ideálně pomocí automatu neaktivní kontakty rovnou odhlaste, aby se nestalo, že zbytečně zůstávají v databázi)

 • Finální reaktivaci může předcházet i tzv. pošťouchnutí, pomocí kterého se pokusíte reaktivovat kontakty už v rané fázi jejich neaktivity - v podmínce se tak např. zaměříte na kontakty, které dříve otevíraly e-maily a nakupovaly, ale za posledních pár týdnů přestaly e-maily otevírat a nenakupují (časovou podmínku nastavujte vždy podle toho, v jaké frekvenci vy konkrétně se svým publikem pomocí e-mailingu komunikujete).

Typy předpřipravených reaktivačních automatů v Ecomailu

V Ecomailu jsou k dispozici tři reaktivační automaty, které neaktivním kontaktům přidělí štítek "NEAKTIVNI". Tyto kontakty tak rozpoznáte od ostatních (v segmentaci je např. vyhledáte pomocí pravidla "Má štítek" "NEAKTIVNI").
Pomocí automatizace, která pracuje se štítky (Oslovení kontaktů se štítkem) můžete těmto kontaktům poslat poslední e-mail s informací o tom, že budou odhlášení a pak kontakty z databáze automaticky nechat vyřadit.

V Ecomailu máte k dispozici tyto automatizace:

 • Pro e-shopaře je to Reaktivace pro e-shop bez použití SMS a s použitím SMS.

 • V aplikaci je také předpřipravená automatizace Reaktivace kontaktů neaktivních v kampaních, a lze tedy použít pro všechny případy, kdy je potřeba se zaměřit na kontakty, které e-mailing dlouhodobě neotevírají.

 • Poslední automatizace, která může navazovat na tyto automaty (a pro jejíž fungování musí být spuštěn právě jeden z předchozích tří automatů), je Oslovení kontaktů se štítkem.
  Ta neaktivním kontaktům pošle e-mail o tom, že budou z databáze automaticky odhlášeni (v tomto e-mailu nicméně mají možnost odhlášení zabránit), a poté tak automat skutečně učiní.

  Díky těmto automatům tak projde neaktivní kontakt opakovanou reaktivací a pokud i nadále na e-maily nereaguje, aplikace jej automaticky odhlásí. Databáze kontaktů tak zůstává aktuální a metriky úspěšnosti e-mailingu nejsou zkreslené.

Dostali jste odpověď na svou otázku?