Všechny sbírky
Kontakty
Seznam kontaktů
Contact Spotlight - filtrace e-mailových adres před rozesílkou
Contact Spotlight - filtrace e-mailových adres před rozesílkou

Nahrajte svojí databázi e-mailových adres a jednoduše se zbavte neexistujících, neplatných nebo hard bounce adres nebo spam pastí.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Pomocí funkce Contact Spotlight máte možnost svou databázi e-mailových adres ověřit ještě předtím, než na kontakty odešlete první rozesílku a odstranit tak z databáze příjemců vašeho e-mailingu všechny neplatné, neexistující, neaktivní adresy nebo spam pasti a hard bounce adresy. A to s přesností 97 %.

(Samozřejmě kromě ověření podle GDPR, které je potřeba řešit ještě před jakýmkoliv importem kontaktů do aplikace Ecomail.)

Obsah článku:

1. Před kontrolou databáze
[pokud jste zatím kontakty do aplikace neimportovali]


[pokud už jste do aplikace kontakty v minulosti importovali/ve vašem účtu existuje seznam kontaktů]
b. export aktivních kontaktů ze seznamu kontaktů a jejich kontrola


Před kontrolou databáze

Pokud je zatím váš účet bez importovaných kontaktů, můžete před prvním importem provést kontrolu kontaktů, abyste do aplikace nahráli pouze relevantní kontakty.

K tomu postačí začít tímto krokem:


a. nahrání databáze ke kontrole

Možnost databázi nahrát a nechat zkontrolovat naleznete v sekci "Další" v horním menu, pod položkou Contact Spotlight.

Ecomail

Po prokliknutí do ContactSpotlight můžete kliknout na "Zkontrolovat databázi kontaktů", kde nahrajete soubor s kontakty, které plánujete nahrát do Ecomailu (a využívat tyto kontakty jako příjemce svého e-mailingu).

Databázi nahrávejte v souboru ve formátu CSV nebo XLS. Každý sloupec musí mít hlavičku (tj. řádek, kde jsou pojmenované jednotlivé sloupce). K prověření doporučujeme poslat pouze sloupec s e-maily nadepsané hlavičkou "email", viz PrntSc:

TIP: Výpočet částky k úhradě je stanoven na základě počtu řádků v souboru. V souboru tak ponechte pouze řádky s e-mailovými adresami!

Po nahrání dojde k automatickému výpočtu částky k úhradě.

Po jejím uhrazení dojde ke kontrole souboru kontaktů. O dokončení kontroly budete informováni notifikací (do aplikace, do e-mailu).


Pokud ve vašem účtu již kontakty existují, tj. seznam kontaktů již nahrané kontakty obsahuje, můžete samozřejmě kontrolu provést dodatečně.

Proveďte tyto kroky:

b. export aktivních kontaktů ze seznamu kontaktů a jejich kontrola

V seznamu kontaktů exportujte aktivní kontakty.

Tento soubor nahrajte v sekci "Contact Spotlight" po kliknutí na tlačítko "Zkontrolovat databázi kontaktů".

Po dokončení kontroly

V aplikaci je k dispozici sekce "Archiv kontrol", kde naleznete všechny již proběhlé kontroly.

Po výběru konkrétní kontroly jsou k dispozici všechny informace o nahraném souboru kontaktů.


​Máte možnost si stáhnout:

  • prověřenou databázi (tj. kontakty, které prošly kontrolou, jsou validní a můžete jim e-mailing odeslat) = tento soubor (v ideálním případě) použijete při importu do aplikace Ecomail

  • originální soubor (tj. původní databáze, pokud se ke kontrole dostanete po nějaké době a potřebujete si stáhnout originální soubor)

  • report v PDF (kde jsou k dispozici důvody neprojití kontrolou (status) a počet adres, které danému statusu vyhovovaly)

TIP: Výsledky jsou archivovány a ke stažení k dispozici po dobu půl roku od spuštění kontroly.

Import kontaktů

Po dokončení kontroly a zobrazení výsledků ideálně nahrávejte pouze validní e-mailové adresy, tedy ty ze souboru "Prověřená databáze".

Pokud již v aplikaci máte existující seznam kontaktů s adresami, doporučujeme importovat kontakty z "Prověřené databáze":

  • s aktivní funkcí "u nalezených kontaktů aktualizovat údaje"

  • s libovolným štítkem (podle kterého můžete vyfiltrované e-maily odlišit)

Import

Právě pomocí aktualizace údajů a přidaného štítku odlišíte validní a chybné e-mailové adresy v již existujícím seznamu kontaktů:


Štítek

Již existující nevyhovující e-mailové adresy, které seznam obsahuje, pak můžete z databáze odhlásit pomocí segmentu, který zohlední neexistenci štítku, který jste přidali při importu validních vyfiltrovaných adres.

Nastavíte podmínku, segment uložíte (a zkontrolujete) a už v segmentu lze nevalidní kontakty (kontakty bez štítku) rovnou odhlásit.

Segment a odhlášení

Vysvětlení statusů po vyhodnocení

OK
Vše je v pořádku. Server hlásí, že je připraven přijmout e-mail na tuto adresu a nebyly zjištěny žádné chyby.

ok_for_all
Server odpoví na každou kontrolu e-mailu, že adresa existuje, ačkoli to nemusí být pravda. Proto posílat e-maily na takovou adresu nedoporučujeme.

error
Server hlásí, že doručení selhalo, bez bližších informací. E-mail zřejmě existuje.

smtp_error
Odpověď SMTP je neplatná nebo nám cílový server nahlásil interní chybu.

smtp_protocol
Cílový server nám umožnil připojení, ale relace SMTP byla skončena předtím, než bylo možno e-mail ověřit.

unknown_email
Server oznámil, že doručení selhalo a že e-mailová adresa neexistuje.

attempt_rejected
Doručení se nezdařilo, pokus byl zamítnut.

relay_error
Doručení se nezdařilo, protože došlo k problému s přenosem.

antispam_system
Dílčí antispamová technologie blokuje průběh ověřování.

email_disabled
E-mailový účet je pozastaven, zakázán nebo omezen a nemůže proto přijímat e-maily.

domain_error
E-mailový server pro celou doménu není nainstalován nebo je chybný, takže nelze doručit žádné e-maily.

dead_server
E-mailový server je neaktivní a nelze na něj navázat žádné spojení.

syntax_error
V e-mailové adrese je chyba v syntaxi.

unknown
Doručení e-mailu se nezdařilo, ale nebyl uveden žádný důvod.

accept_all
Server je nastaven tak, aby přijímal všechny e-maily na určité doméně. Tyto domény přijímají všechny e-maily, které na ně odešlete.

disposable
E-mailová adresa je dočasná adresa pro příjem e-mailů a její platnost vyprší po uplynutí určité doby.

spamtrap
E-mailová adresa je spravována poskytovatelem internetových služeb nebo třetí stranou, která nekliká ani neotvírá e-maily.

V případě dalších dotazů se neváhejte obracet na podporu na chatu nebo na adrese support@ecomail.cz

Dostali jste odpověď na svou otázku?