Detail kontaktu

Jaké informace naleznete v detailu kontaktu a jak s nimi lze v aplikaci pracovat? Vyhledání kontaktu, aktivity a události u kontaktu...

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Kontakty do aplikace můžete nahrát pomocí hromadného importu (soubor csv nebo xls), pomocí integrace nebo API. Jak přesně postupovat se dozvíte zde.
Kontakt můžete také po jednom přidat ručně pomocí "Přidat kontakt" v seznamu kontaktů.

Po tom, co jsou kontakty v aplikaci Ecomail, si kdykoliv můžete vyhledat jejich detail a zobrazit si aktivity spojené s tímto kontaktem, jeho štítky nebo nákupy.


1. Vyhledání konkrétní e-mailové adresy v aplikaci

U každého přidaného kontaktu se kdykoliv můžete podívat na jeho detail. Ten zobrazíte tak, že kliknete na konkrétní e-mailovou adresu. V aplikaci je několik míst, kde lze konkrétní kontakt vyhledat:

a) v hlavním panelu aplikace

Kontakt

Kontakt

b) ve vybraném seznamu kontaktů

Kontakt


c) v reportu odeslané kampaně

Kontakt

d) v segmentu

Kontakt

Po kliknutí na vyhledanou e-mailovou adresu se vždy zobrazí vyskakovací okno, v kterém naleznete všechny informace o kontaktu.

2. Detail kontaktu

V modálním oknu s detailem kontaktu vidíte (bez ohledu na zvolenou záložku) v záhlaví základní informace kontaktu - Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum založení (tj. vytvoření kontaktu v Ecomailu), rating kontaktu a celkovou sumu z nákupů kontaktu.

V pravém horním rohu je možnost kontakt odhlásit nebo smazat.

a. Aktivity a události

Aktivity a události

Na první záložce jsou vidět všechny předchozí aktivity kontaktu po tom, co byl založen v Ecomailu - ať už v rámci kampaní, tak např. v rámci pohybu na webu (nutné na web/e-shop implementovat tracking).

V pravém horní rohu lze kliknout na "Filtrovat", abyste vybrali, které konkrétní aktivity chcete v náhledu vidět.
Dole vlevo můžete zase zvolit, kolik záznamů se má v náhledu zobrazit.

Aktivity kontaktu

b. Seznamy kontaktů

Na druhé záložce je vidět, v kterých seznamech kontaktů se e-mailová adresa nachází. Proč doporučujeme v aplikaci pracovat s jedním seznamem kontaktů se dozvíte zde.

Seznamy kontaktů

Kromě toho, v kterém seznamu se kontakt nachází, vidíte:

 • E-mail status: zda je kontakt přihlášen/odhlášen, od jakého data a času, a je zde možné kontakty ručně přihlásit/odhlásit (např. pokud dojde k přihlášení nebo odhlášení omylem)

 • Double opt-in: přesné datum a čas, kdy došlo k potvrzení double opt-in

 • Zdroj kontaktu: původní zdroj kontaktu (který se nemění ani po opětovné aktualizaci kontaktu)

  Mezi hodnotami zdroje kontaktu se může objevit:
  ​​api: kontakt byl přihlášen přes API
  app: kontakt byl přihlášen manuálně v aplikaci (pomocí funkce "Přidat kontakt" v seznamu kontaktů)
  import_HASH*: kontakt byl přihlášen importem (*HASH je identifikační číslo konkrétního importu)
  pipeline: kontakt byl přihlášen funkcí "Přihlásit do seznamu" v automatizaci
  facebook_lead: kontakt se přihlásil z Facebook Lead Ads

Naleznete tu také informaci o Preferenčních skupinách. Pokud jsou pro seznam nastaveny a kontakt si svoje preference navolil, uvidíte je zde (a opět je lze i manuálně zaškrnout/odšrknout - to např. pokud Vás kontakt přímo požádá o změnu, např. na schůzce).

Preference

c. Osobní údaje a vlastní pole

Na třetí záložce jsou k náhledu (a manuální úpravě) osobní údaje kontaktu:

 • Jméno a příjmení

 • Oslovení (jméno) a oslovení (příjmení) - to aplikace u vybraných jazyků* generuje automaticky (*více v sekci Časté dotazy)

 • Titul před jménem a titul za jménem

 • Svátek a pohlaví - ty aplikace u vybraných jazyků* generuje automaticky (*více v sekci Časté dotazy)

 • Narozeniny

 • Ulici, město a PSČ, zemi, firmu

 • Telefonní číslo - to zadávejte i s předvolbou, pokud chcete využívat SMS kampaně

Osobní údaje

U všech kontaktů lze informace přepsat v polích ručně - pak ale pozor na to, že příp. hromadnou aktualizací nebudou přepsány. Manuální úprava uživatele aplikace se vždycky respektuje nejvíce.
Po změně hodnot je potřeba "uložit změny".

💡 TIP: U kontaktů můžete informace hromadně aktualizovat podle této nápovědy.

Ve spodní části jsou viditelná vlastní pole kontaktu. I ty lze ručně přepsat, poté "uložte změny".

Vlastní pole

d. Štítky a poznámky

Čtvrtá záložka obsahuje všechny přidělené štítky u kontaktu a prostor na poznámky.

Štítky

Podle štítků i poznámek lze kontakty segmentovat:

Segmentace

e. Nákupy

Na předposlední záložce jsou v případě aktivního trackingu a přenosu objednávek viditelné všechny nákupy kontaktu, konkrétně:

 • Datum a čas nákupu

 • Částka celkem za nákup

  • po rozkliknutí "šipky dolů" jsou vidět jednotlivé položky nákupu a jejich cena

Nákupy

f. Machine learning

Pokud máte v účtu 40k+ kontaktů, nabízíme nástroj, který se učí z dat o zákaznících. Více informací najdete v tomto článku.

Časté dotazy

Mohu zpětně změnit e-mailovou adresu kontaktu?

E-mail nelze u kontaktu měnit, protože je jeho identifikátorem. Pokud potřebujete adresu změnit, je nutné vytvořit nový kontakt (můžete původní kontakt exportovat, přepsat e-mailovou adresu a znovu jej se všemi vlastnostmi importovat).

U kterých jazyků umí Ecomail ze jména (a příjmení) automaticky vygenerovat oslovení jménem (a příjmením), pohlaví a datum svátku?
Pokud má kontakt v poli "Země" relevantní hodnotu, vygenerujeme datum svátku kontaktům z Česka [hodnota CZ], Slovenska [hodnota SK], Maďarska [hodnota HU], Finska [hodnota FI] a Rakouska [hodnota AT].

Tato data pak lze použít např. v personalizaci nebo v Svátkové automatizaci.

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat, anebo na e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?