Po vytvoření seznamu kontaktů můžete kontakty přidat buď importem, nebo můžete přidat kontakt manuálně. Stačí kliknout na příslušný seznam kontaktů a vpravo na "PŘIDAT KONTAKT". 

Zobrazí se vám několik Základních polí, které můžete vyplnit. Klíčové je vždy vyplnit e-mail, protože ten je brán jako hlavní kritérium pro nový kontakt. Poté kliknete na uložit. E-mail není možné upravovat a pokud ho vyplníte chybně, nebo si kontakt založí e-mail nový, je třeba kontakt smazat a vytvořit znovu se správným, či aktuálním e-mailem. O historii chování bohužel přijdete, protože ta se vždy váže k e-mailu.

Pokud chcete vidět detail kontaktu, kliknete na daný kontakt a otevře se vám jeho detail.

V této části naleznete také informaci o tom, v jaké preferenční skupině se kontakt nachází.

V přehledu Detail kontaktu vidíte základní informace o kontaktu. Vpravo nahoře můžete kontakt nenávratně smazat.

Níže potom uvidíte Přehled daného kontaktu, Údaje, Aktivity a události, Provedené Nákupy a Poznámky.

V detailu kontaktu naleznete také informaci o tom, v jakých seznamech se kontakt nachází. Po rozkliknutí seznamu se zobrazí, kdy byl kontakt do seznamu přidán, jeho zdroj, kdy byl kontakt odhlášen apod. Kontakt je také možné odhlásit manuálně.

V sekci Údaje naleznete veškeré základní vlastnosti (základní pole), jako jsou jméno, příjmení, adresa, narozeniny, apod. Pro všechny kontakty s jménem (a příjmením) se automaticky vygeneruje oslovení jménem (příjmením), pohlaví a datum svátku. V případě, že je v zemi kontaktu informace o zemi SK, generují se tato pole dle slovenského kalendáře. Ve Vlastnostech vpravo poté můžete vidět štítky a vlastní pole.

V záložce Aktivita a události naleznete veškeré aktivity daného kontaktu

 • všechny doručené newslettery

 • nedoručené newslettery

 • otevření newsletterů

 • kliknutí v e-mailu

 • veškeré návštěvy stránek (pokud máte trackovací kód na stránkách a tarif Marketer+)

 • veškeré vlastní události na stránkách (pokud máte trackovací kód na stránkách a tarif Marketer+)

Pod záložkou Nákupy naleznete veškerý souhrn nákupů, které do Ecomailu k danému kontaktu posíláte. (Pouze pro tarif Marketer+) Ideálně:

 • Název kategorie

 • Název produktu

 • Cena

 • Datum nákupu

 • A další

V poslední záložce poznámky si můžete vkládat k jednotlivým kontaktům Poznámky. I dle nich je lze poté segmentovat.

Našli jste odpověď?