Po vytvoření seznamu kontaktů můžete kontakty přidat buď importem, nebo můžete přidat kontakt manuálně. Stačí kliknout na příslušný seznam kontaktů a vpravo na "PŘIDAT KONTAKT". 

Zobrazí se vám několik Základních polí, které můžete vyplnit. Klíčové je vždy vyplnit e-mail, protože ten je brán jako hlavní kritérium pro nový kontakt. Poté kliknete na uložit. E-mail není možné upravovat a pokud ho vyplníte chybně, nebo si kontakt založí e-mail nový, je třeba kontakt smazat a vytvořit znovu se správným, či aktuálním e-mailem. O historii chování bohužel přijdete, protože ta se vždy váže k e-mailu.

Pokud chcete vidět detail kontaktu, kliknete na daný kontakt a otevře se vám jeho detail.

V přehledu Detail kontaktu vidíte základní informace o kontaktu. Vpravo nahoře můžete kontakt nenávratně smazat. Níže potom uvidíte Základní pole (vlastnosti) daného kontaktu a úplně dole můžete vidět poslední události kontaktu a v jakých seznamech se kontakt nachází. Po rozkliknutí seznamu se zobrazí, kdy byl kontakt do seznamu přidán, jeho zdroj, kdy byl kontakt odhlášen apod. Kontakt je také možné odhlásit manuálně.

Zde také můžete přehled rozšířit tak, že kliknete na variantu "Zobrazit všechny vlastnosti" nebo na tlačítko "Vlastnosti" vlevo.

V sekci Vlastnosti můžete vidět veškeré základní vlastnosti (základní pole), jako jsou jméno, příjmení, adresa, narozeniny, apod. Pro všechny kontakty s jménem (a příjmením) se automaticky vygeneruje oslovení jménem (příjmením), pohlaví a datum svátku. V případě, že je v zemi kontaktu informace o zemi SK, generují se tato pole dle slovenského kalendáře. Ve Vlastnostech vpravo poté můžete vidět štítky a vlastní pole.

Pokud kliknete na tlačítko Preference, uvidíte, jaké preferenční skupiny máte pro daný seznam generovány a v jaké konkrétní skupině se daný kontakt nachází. Zde opět můžete manuálně provádět změny.

V záložce Aktivita a události naleznete veškeré aktivity daného kontaktu

 • všechny doručené newslettery

 • nedoručené newslettery

 • otevření newsletterů

 • kliknutí v e-mailu

 • veškeré návštěvy stránek (pokud máte trackovací kód na stránkách a tarif Marketer+)

 • veškeré vlastní události na stránkách (pokud máte trackovací kód na stránkách a tarif Marketer+)

Pod záložkou Nákupy naleznete veškerý souhrn nákupů, které do Ecomailu k danému kontaktu posíláte. (Pouze pro tarif Marketer+) Ideálně:

 • Název kategorie

 • Název produktu

 • Cena

 • Datum nákupu

 • A další

V poslední záložce poznámky si můžete vkládat k jednotlivým kontaktům Poznámky. I dle nich je lze poté segmentovat.

Našli jste odpověď?